Hjem Forfattere Artikler av Trine Nickelsen, Forskningsmagasinet Apollon, Universitetet i Oslo

Trine Nickelsen, Forskningsmagasinet Apollon, Universitetet i Oslo

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
De stadige og svært voldelige sammenstøtene mellom hinduer og muslimer i India forklares gjerne med religion. Økonomi kan være en mye bedre forklaring.