Fleskeår

0
Det er valgår. Valgkampen er i gang. De politiske partiene har sine landsmøter utover våren. Da skal de politiske programmene for de neste...

Årets unge leder

0
Top 10 Leadership Foundation har i år for første gang kåret Årets unge leder. Det ble Shafi Adan. Han har vært nestleder i elevrådet og leder for flere av Bjørnholt skoles prosjekter. Dessuten er han leder for, og styremedlem i, Top Performance Team, og jobber  i Agenda X – Antirasistisk ressurssenter for ungdom. 

Den store farsen i Farsund

Det står å lese i Aftenposten at “Ungdomsrådet i Farsund foreslår at elever med innvandrerbakgrunn pålegges å snakke norsk og, til nød, engelsk i friminuttene”. Videre...

Diktet: Verden i dag

Hva er vitsen med å dø som martyr Hva er vitsen å sette seg selv i fyr   Hva er vitsen når intet skjer Hva er vitsen når verden aldri...