Feil om regjeringens integreringspolitikk

0
I Utrops innstikk til Dagbladet fremsetter Majoran Vivekananthan påstander om regjeringens innvandrings- og integreringspolitikk. Hans antydning om at regjeringen fører en assimileringspolitikk er både en avsporing av debatten og direkte feil. I tillegg inneholder utsagnene hans om yrkesforbud og integreringspolitikk unøyaktigheter som jeg må oppklare.

Forenes gjennom musikken

0
– Det er mange måter å være drammenser på, sier ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen. Nå skal drammenserne forenes gjennom et språk alle forstår – nemlig musikk.

Ordführer?

0
Riktignok er vi belemra med et Høyre/FrP-byråd i Oslo. Og riktignok har det trehoda stortingstrollet hett Høyre/FrP/DnA i ma-ange år. Men, ønsker vi en fascist som ordfører i Norges hovedstad?

Forfatter i magen

0
STEMMER er et litt annerledes magasin. På slippfesten for nummer 1/2010 etterlyste utgiver Unn Christensen nye stemmer til tekstkonkurransen som i år hadde fått inn 47 bidrag.