Flere muslimer velger “norsk” begravelse

0
Stadig flere norsk-pakistanere og andre med bakgrunn fra muslimske land velger bisettelse i Norge, heller enn å frakte de avdøde slektningene tilbake til hjemlandet. 

Papirløse – Norges nye underklasse

0
Mennesker på flukt søker trygghet, men ender ofte med å vente i usikkerhet. Mens mange EU-land nå justerer lovverket for å gi papirløse menneskerettigheter, holder Norge fast på sin strenge politikk.

Mange innvandrere får jobb i Nord-Norge

0
85 prosent av arbeidsgivere i Finnmark er enig i at innvandrere er viktig for landsdelen, skriver utdanningsnytt.no.

Bosnias veiskille

0
Krigsflyktning-generasjonen kan være med på å bestemme om landet velger fortsatt status quo eller videre integrasjon i Europa.

Sektoransvar

0
– Hei, det er Majoran fra avisen Utrop som ringer. Jeg skulle gjerne ha intervjuet statsråden.

Flyktningers psykiske helse glemt

0
Enslige mindreårige asylsøkere har høy risiko for psykiske helseproblemer. Likevel er det forsket lite på hvordan de best kan behandles.

Butikkansatte utsatt for grove trusler

0
I omtrent en måned har Bunnpris på Kampen i Oslo vært besøkt av uønskede kunder, som truer butikkansatte. Ved to anledninger er bråkmakere anmeldt til politiet. Men situasjonen er fortsatt uendret for butikkens ansatte.  

Flerkultur gunstig for norsk næringsliv

0
– Utviklingen på det globale arbeidsmarkedet gjør at Norge i fremtiden må kjempe om kvalifisert utenlandsk arbeidskraft. Hvis vi ikke skaper et arbeidsliv hvor det er plass for alle, vil vi få et problem, sier konsernleder i Posten Norge, Randi Løvland.

Hun kritiserer konkurransen Miss Pakistan

Hun tok tredjeplassen i Miss Pakistan 2010. Men hun mener at det var mange problemer med konkurransen. – Mange av jentene reiste hjem fra konkurransen fordi lederne behandlet dem dårlig, sier Barira Lateef (21).

Utrop for fem år siden: UDI deles i to

0
Fra og med 2006 skilles integreringsavdelingen i UDI til en helt ny direktorat: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).