Politiet ba om anmeldelse, men sier nå at de ikke finner den

Butikkansatte utsatt for grove trusler

Fortvilt: Butikksjefen Jawad Mir er fortvilt over at de ansatte i Bunnpris møter grove trusseler nesten daglig.
Foto: Samer Shurukh
I omtrent en måned har Bunnpris på Kampen i Oslo vært besøkt av uønskede kunder, som truer butikkansatte. Ved to anledninger er bråkmakere anmeldt til politiet. Men situasjonen er fortsatt uendret for butikkens ansatte.  
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Nå ønsker butikksjefen sammen med de ansatte å stoppe tilstrømningen av uønskede kunder.


I juli begynte dagligvarekjeden Bunnpris å få nye kunder. Butikken har kun flerkulturelle ansatte.

– Det er beboere med minoritetsbakgrunn fra sosialboligen overfor butikken som kommer innom i beruset tilstand. De plager våre ansatte og forventer å få varene uten å betale for dem. Dette har blitt et daglig problem. Den beste løsningen for oss ville vært om de ble flyttet, mener butikksjef Jawad Mir.

Det er skummelt og utrygt for jenter å jobbe på kvelden når slike situasjoner oppstår.

Beboerne har ikke tilstrekkelig med penger til å handle og viser aggresjon overfor andre kunder, samt ansatte.

– De bruker skjellsord og krangler med den som står i kassen hvis vi nekter dem å ta med ting gratis. Det er spesielt én person som er særlig pågående, fortsetter Mir.

Utrygt
En kveld var to av de ansatte på vakt, en gutt og en jente. Vedkommende fra sosialboligen kom til dagligvarekjeden to ganger. Den første gangen gikk han fredelig ut, uten å handle. Andre gangen skapte han trøbbel.

– Til å begynne med ville han låne butikkens telefon, noe sjefen strengt tatt forbyr. Da jeg nektet, begynte han å kaste varer fra butikkhyllen på meg og truet meg med at han skulle brenne ned butikken, forteller ”Sara”, som ønsker å være anonym.

Videre kranglet han med kassedamen helt til en tilfeldig kunde måtte gripe inn og stanse opptrinnet.

– Kunden støttet oss veldig med å ta en prat med vedkommende utenfor butikken. Kunden ringte deretter politiet, som dessverre brukte litt tid på å komme. Da de kom, hadde vedkommende forsvunnet, fortsetter ”Sara”.

Etter hendelsen turte ikke de to ansatte å komme på jobb i noen dager fremover. De kommuniserte med politiet, som ønsket at butikken skulle anmelde vedkommende.

– Det er skummelt og utrygt for jenter å jobbe på kvelden når slike situasjoner oppstår. Politiet kunne ikke gjøre stort før ikke vi anmeldte mannen, sier ”Sara”.

Ikke vise frykt
Til tross for ubehagelige episoder har de ansatte lært å takle det som skjer. For dem gjelder det å forsvare seg selv, ikke vise frykt og hjelpe hverandre. Det er også deres oppgave å oppføre seg rett overfor kunder. Ifølge butikksjefen er det mye konkurranse i nærområdet. Det finnes både en Rema 1000 og en Kiwi nær Bunnpris. Sjefen er bekymret.

– Det har kommet trusler og bruk av skjellsord foran andre kunder er vanlig. Det danner frykt og ikke minst lange køer. Slike forhold er problematisk for butikken, og vi mister kunder, sier Mir.

Fungere i nærmiljøet
Direktør for bydel Gamle Oslo, Lasse Østmark sier at de konfliktene som av og til oppstår, er knyttet til uønsket atferd. Bydelen jobber iherdig med at beboere som bor i egne boliger med oppfølging, skal fungere best mulig i nærmiljøet.  


– Målet vårt et jo blant annet å forhindre konflikter og integrere folk med psykiske vansker, forteller Østmark.

Ifølge Østmark har Stortinget bestemt at tidligere psykiatriske pasienter og folk med psykiske problemer primært skal bo i egen bolig og i vanlige nærmiljøer.

 

– Det er kommunens ansvar å tilrettelegge for dette. Av og til ser vi at dette skaper uro og problemer i bomiljøene. Men det jobber vi aktivt med for å motvirke, sier Østmark.

 

Bydelsdirektøren legger til at det er mennesker som har full frihet til å bevege seg ute, og bydelen kan selvfølgelig ikke ta ansvar for alt som skjer. Når det gjelder den aktuelle boligen, så er den etablert med støtte fra Husbanken og de som bor der, leier sin egen leilighet med oppfølging fra bydelens enhet for psykisk helse. Det er ikke aktuelt å flytte disse boligene. 


Østmark sier at butikker eller andre som opplever denne typen problemer, må tilkalle politiet.


– Det er politiet som har ansvaret for å håndtere slike situasjoner.

 

Finner ikke anmeldelse
Butikkens
personale har anmeldt vedkommende til politiet uten at det har
forandret situasjonen. Utrop har vært i kontakt med politiet, som ikke
kan finne anmeldelsen.

Kunne ikke finne en slik type sak på
Bunnpris i Bøgata. Har også skummet gjennom saker som er meldt
hovedkontoret uten å finne noe, skriver
Grønland
politistasjon til
Utrop etter vår henvendelse om saken.


Undersak:


Samme lovverk for alle

 

Katrine Mauseth Woll er styreleder i leieboerforeningen og høgskolelektor i sosialt arbeid ved Diakonhjemmet høgskole.

 

– Både kommunale og andre boliger opplever konflikter og utrygge miljøer. Det er gjerne folk som flytter mye frem og tilbake der det finnes butikker og andre beboere, som er noe av årsaken til konflikter, sier hun.

 

Den rådende politikken i landet sier at alle som er i stand til å ha egen bolig, skal bo i nærmiljøet og bli integrert der.

 

– Loven til samme krav til alle, uavhengig av om du bor i sosialbolig eller ei. Jeg synes at offentlige organisasjoner bør kunne bidra til at det går greit for alle mennesker å bo i nærmiljø, sier Woll.