Tragiske tradisjoner

Vold mot barn: Barnevernet gjør ofte feil når de går inn i minoritetsfamilier med voldsproblemer, viser ny forskning
Foto: ScanStockPhoto
Hjemmet er det stedet hvor man skal føle seg trygg. Dessverre er det motsatt for mange barn over hele verden.
0Shares
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Vold mot barn er et problem. Her i Norge er det mer skjult, mens i enkelte andre land er volden et åpenlyst fenomen. Begge deler tvinger oss til å tenke.

Vi vet at det finnes fysisk, følelsesmessig og seksuell vold, men også skadelige skikker og vanskjøtsel som rammer barn. De to sistnevnte, var for mine øyne, noe jeg ikke hadde reflektert ordentlig over. Det at tradisjonene enkelte holder høyt faktisk også innebærer å være voldelig mot barn. Ganske vemodig, spør du meg.

Når familier ikke sørger for at barn har alt de trenger for å vokse opp i et trygt miljø og ikke beskytter dem mot farer, kalles det vanskjøtsel. Ifølge ung.no er det jenter og funksjonshemmede som er mest utsatt for dette i verden. Hvorfor akkurat jenter og funksjonshemmede? Er ikke de mennesker?

Jenter og funksjonshemmede er mest utsatt for mishandling. Hvorfor akkurat de? Er ikke de mennesker?

Babyer og småbarn
VG Nett hadde for en del år tilbake en lang reportasje om to små barn som fikk sine liv ødelagt av barnemishandling, en gutt på elleve måneder og senere hans lillesøster som ble født ett år og to måneder etter. Før gutten rakk å ha bursdag, hadde han allerede en brukket arm og spiralbrudd. Etter to år tilfredsstilte han psykologenes kriterier for posttraumatisk stresslidelse, med en ekstrem årvåkenhet for rommet han er i og lyder som oppstår. Ifølge rettsmedisinsk sakkyndige hadde han store adferdsavvik og mange aggresjonsutbrudd. Toåringen hadde både ferske og eldre sår på den lille kroppen.

– Alle arrene på begge sider av halsen stammet mest sannsynlig fra vold, konkluderte de sakkyndige.

Mishandlingen av lillesøsteren skal ha vært enda mer alvorlig. Vi kan ikke annet enn å spørre: Hvorfor?

Det sies at foreldre bruker vold fordi de tror det er nødvendig med fysisk avstraffelse for å oppdra barnet eller fordi de ikke kjenner til andre måter å gjøre det på. Er det barnas skyld? Neppe.

Grunner til å ikke slå barn
Telemarksavisen listet opp for fire år siden ti gode grunner til å ikke slå barn.

1. Fysisk vold mot barn er en ubetinget misbruk av voksenmakt.
2. Fysisk vold mot barn er uheldig for barns selvfølelse selv om den er av mild og moderat art.
3. Fysisk vold mot barn bryter en kritisk barriere mellom voksne og barn.
4. Fysisk vold mot barn er alt fra å klemme hardt rundt armen til å slå dem med flatneve.
5. Fysisk vold mot barn kan være starten på en ødeleggelse av relasjonen mellom voksne og barn.
6. Fysisk vold mot barn fører ikke til utvikling av konfliktløsende alternativer.
7. Fysisk vold mot barn gir en elendig modell-læring
8. Fysisk vold mot barn lagres i traumesentrene i hjernen og huskes resten av livet
9. Fysisk vold mot barn øker risikoen for videreføring av vold jo mer den finner sted
10. Fysisk vold mot barn fordrer at voksne erkjenner og motarbeider den når den oppstår i en stressende situasjon.

Det er ikke nødvendig med fysisk vold for å oppdra noe barn, uavhengig av temperament og medfødt «stridighet».