– Utlys i Utrop

Hensyntatt antallet eksamplarer er Utrop på andreplassen blant landets 172 aviser som er medlemmer i Mediebedriftenes Landsforening.
Foto: Ola Gjethammer
Foreningen for minoritetsradioer mener Kommunal- og regionaldepartementet burde utlyst sin tilskuddsordning i Utrop.

– Vi har nettopp fått høre at Kommunaldepartementet har utlyst en
kampanje der blant annet innvandrerorganisasjoner kan søke midler til
informasjon om Kommune- og fylkestingsvalget 2011, og at fristen gikk ut
den 20. september. Vi har ikke fått vite noe om  denne utlysningen fra
kommunaldepartementet. Vi har heller ikke sett slik annonsering i avisa
Utrop, skriver Dogan Gursel i et brev til departementet.

Gursel orientert Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter (KIM) og Rådet for innvandrerorganisasjoner om dette.

– Det fungerer veldig dårlig hvis departementet retter denne informasjonen
til et fåtall foreninger og vi føler at Kommunaldepartementet
utestenger oss fra et slikt tilskuddsordning, skriver Gursel videre..