Lever for biomangfoldet

0
For forsker og botaniker Charlotte Sletten Bjorå er kampen for å bevare afrikanske plantearter vel så viktig som vitenskapelige publiseringer og akademisk anerkjennelse.

Kollektivet

0