Lærer å bli leder

Muneeb Iqbal (19) vil bli politi. På Alnaskolen har han fått erfaring som vil gjøre det lettere å komme inn på Politihøgskolen, mener han
Foto: Sibel Thorsen Kocabas
Muneeb Iqbal (19) mener lederopplæring ved Alnaskolen i Grorudalen i Oslo vil gi ham sterkere kort på hånden når han skal ut i studier og arbeidsliv.
0Shares

– Gjennom Alnaskolen utvikler man seg på mange måter, bygger kompetanse og øker fremtidsmulighetene. De som deltar her, viser at de har fått til noe som ungdom. Personlig opplever jeg mestringsfølelse og selvtillit etter å ha fullført Alnaskolen. Jeg tror også at man blir mer tilbøyelig til nye utfordringer og å engasjere seg i nye ting, hevder Iqbal.

Alnaskolen er et tiltak for å utvikle lederkompetanse i ungdomsmiljøene på Furuset i Oslo. Skolen drives av Furuset Idrettsforening med støtte fra blant andre Bydel Alna gjennom Groruddalssatsingen.

Alnaskolen lærer opp unge mellom 15 og 25 år som har eller ønsker å få en lederrolle i aktiviteter i lokalmiljøet innenfor fritidsaktiviteter og frivillig arbeid. Opplæringen skjer ved å kombinere teori og praksis og pågår gjennom hele året. I tillegg til å arrangere seminarer gir man deltakerne mulighet til å dra på studieturer, styrke sin formelle kompetanse gjennom ulike kurs og bli kjent med andre ungdommer fra sitt lokalmiljø.

Vi har vært igjennom en rekke kurs, blant annet tale- og presentasjonsteknikk og livredningskurs.

Iqbal forteller at han fikk vite om Alnaskolen gjennom skolen han gikk på.

– Jeg gikk et år på IB-linjen på videregående, og en som en del av studiene skulle vi delta i frivillige aktiviteter på fritiden. Jeg hadde hørt mye positivt om Alnaskolen fra jevnaldrende og også sett flere gå rundt med de lett gjenkjennelige blå genserne og tenkte at det kunne være noe for meg.

Han forteller at det er mange som søker og at det noen ganger til og med blir fullt. Som søker blir man først kalt inn til en samtale for å fortelle litt om hvorfor man ønsker å være med på lederopplæringen.

– Utover dette med skolen var det motiverende at opplæringen i seg selv ga en kompetanse som man senere kunne få jobb med, men jeg skjønte raskt også at læringsprosessen var verdifull i seg selv, sier han. 

Rollemodell
– Hva har du lært av å delta på Alnaskolen?

Muneeb Iqbal (19) vil bli politi. På Alnaskolen har han fått erfaring som vil gjøre det lettere å komme inn på Politihøgskolen, mener han.
Foto : Sibel Thorsen Kocabas
– Jeg har først og fremst lært mer om meg selv og utviklet meg som person. Alnaskolen var egentlig mitt første møte med organisert aktivitet og engasjement for lokalmiljøet. Tidligere har jeg spilt basketball og drevet annen idrett, men via Alnaskolen har jeg blitt bedre kjent med lokalsamfunnet og har fått bedre muligheter til å være rollemodell for dem som er yngre enn meg.

– På hvilken måte er du en rollemodell?

– Det er mange måter man kan være rollemodell på, men jeg tror det viktigste er at man viser initiativ og bruker tiden sin på produktive ting som er med på å utvikle deg som menneske, sånn at andre kan se på deg og bli inspirert. For eksempel jobber jeg nå én gang i uka på Allidrettskolen hvor jeg, sammen med andre ungdommer som har tatt samme opplæring, har ansvar for barn mellom to og seks år. I den rollen forsøker jeg å være bevisst på oppførselen min, f eks ved å vise høflighet og ikke banne. Forhåpentligvis klarer vi å påvirke barn og ungdom i en positiv retning. De er tross alt fremtiden!

Iqbal forteller at det er givende å jobbe med barn og ungdom, men at det også fører en del ansvar med seg.

– Barna er herlige, de gir deg klemmer og er veldig glad for å se deg. Det er veldig koselig og jeg føler et stort ansvar for dem. Jeg har også vært litt frivillig basketballtrener for ulike arrangementer og ser at flere yngre har fått interessen for det, og spør meg mange spørsmål, f eks om hvor de kan starte å spille.

Ønsker å bli politi
Iqbal har planer om å søke Politihøgskolen. Han tror lederopplæringen ved Alnaskolen og jobberfaringen fra Allidrettskolen er viktige erfaringer på veien mot å bli politi.

– Vi har vært igjennom en rekke kurs, blant annet tale- og presentasjonsteknikk og livredningskurs og blitt utfordret på mange måter. For eksempel kan jo det å stå foran en forsamling virke skremmende, men gjennom kurset har vi fått øve oss på det. Det har også vært nyttig i skolesammenheng, sier han. 

På Alnaskolen er kursdeltakerne blandet og Iqbal forteller at de litt eldre deltakerne har hatt muligheten til å vise vei for de yngre.

–  Under foredrag har jeg forsøkt å være aktiv og deltatt i diskusjoner og det har banet vei for at flere har turt å ta ordet. De ser at det ikke er så farlig. 

Fakta:
Groruddalssatsingen er et tiårs program (2007-2016) for å ruste opp Groruddalen og bedre levekårene der.

Oslo kommune og staten bidrar med minimum 50 millioner kroner hver per år. Per. 1.1.2015 var over 1,4 milliarder kroner bevilget til Groruddalssatsingen.

Groruddalen har en befolkning på 138 000, og ligger nordøst i Oslo. Omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Kilde: Oslo kommune