Politisk tillit i krisetider

1Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

15. september. 2020 11:30–12:30

Hvor mye tillit har befolkningen i Norge til politikerne sine? Hvordan varierer tilliten mellom ulike sosiale grupper? Og hvor mye betyr tilliten i ekstraordinære tider som koronakrisen?

ISF-rapporten Lokaldemokratiets legitimitet – tillit, deltakelse og ulikhet kartlegger og analyserer politisk deltakelse og politisk tillit i Norge. På dette lanseringsseminaret presenterer forskerne hovedfunnene fra rapporten, før det blir paneldebatt om den politiske tilliten i Norge.

Program:

  • Velkommen, ved ekspedisjonssjef i Kommunalavdelingen, Sølve Monica Steffensen
  • Presentasjon av rapport og sentrale funn om politisk tillit i Norge, ved forsker og prosjektleder Signe Bock Segaard (ISF)
  • Politisk tillit i ulike grupper og valgdeltakelse, ved forsker Johannes Bergh (ISF),
  • Politisk tillit og medvirkningsordninger: Hvem er det som deltar mellom valg, og er det noen sammenheng mellom deltakelse og politisk tillit? Ved forsker Marte Winsvold.
  • Hva skjer med politisk tillit i krisetider? Ved forsker Jo Saglie.

Signe Bock Segaard overleverer rapporten til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Paneldebatt:  

Hvordan bygge tillit til demokratiske institusjoner og politiske aktører – i en annerledes valgkamp under koronakrisen, der både sosiale media og tradisjonelle media sannsynligvis vil spille en enda større rolle enn tidligere?

  • Statsråd Nikolai Astrup, KMD
  • Forsker Johannes Bergh, ISF
  • Professor Rune Karlsen, Institutt for medier og kommunikasjon UiO
  • Varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) i Oslo kommune

Debatten blir ledet av Aslak Bonde.

Klikk her for å se arrangementet