Elevene er flerkulturelle, er skolen det?

1Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Tuesday, 10 November 2020

Elevene i norsk skole bærer med seg en rekke personlige historier, erfaringer og kunnskap. Hvordan kan du som lærer tilrettelegge for et godt læringsmiljø som tar hensyn til dette? Hvordan kan du som lærer undervise på en god måte om temaer som fornorsking av samene og rasisme? Og hvorfor er det viktig for lærere å være bevisst på egne privilegier og makt i møte med elevene i skolen?

SAIH og Pedagogstudentene ønsker velkommen til et digitalt kurs om avkolonisering av lærerutdanningen og avkolonisering i skolen.

Begrepet avkolonisering har stort sett blitt brukt i en kontekst av akademia og høyere utdanning, men er like relevant på alle læringsnivåer, også i skolen. Med dette kurset ønsker vi å gi en bedre forståelse av hva avkolonisering innebærer, og hvordan din praksis og kunnskapsformidling kan bidra til arbeidet med avkolonisering som lærer i skolen.

Dette kurset blir ledet av Stine Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU.

https://www.facebook.com/events/696379267952240/