Hva mener Oslo-folk om innvandring og integrering?

1Shares
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lanserer «Oslobarometeret 2020». Oslobarometeret er utledet av IMDis Integreringsbarometer, som undersøker befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold.
For første gang gjennomfører vi en ekstra undersøkelse med respondenter fra Oslos befolkning. 1 800 av hovedstadens innbyggere har deltatt i undersøkelsen. Institutt for samfunnsforskning har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra IMDi.
Program:
• Velkommen og kort introduksjon
v/IMDis direktør Libe Rieber-Mohn
• Hva mener Oslo-folk om innvandring og integrering? Presentasjon av funn
v/ Jan-Paul Brekke og Audun Fladmoe, forskere ved Institutt for samfunnsforskning
• Refleksjoner og bruk av funn
v/IMDis fungerende analysesjef Benedicte Barkvoll
• Samtalerunde
Sendingen blir tilgjengelig i opptak etter seminaret.