Frokostmøte: Hatefulle ytringer vs ytringsfrihet

Thursday, 21 January 2021

𝐇𝐯𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧 𝐦𝐨𝐭𝐚𝐫𝐛𝐞𝐢𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐭𝐞𝐟𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐲𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫, 𝐮𝐭𝐞𝐧 𝐚̊ 𝐛𝐫𝐲𝐭𝐞 𝐲𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬𝐟𝐫𝐢𝐡𝐞𝐭𝐞𝐧?

DIGITALT FROKOSTMØTE OG BOKLANSERING

Med mål om et mindre polarisert ordskifte om selve grunnlaget for alle menneskers frihet – friheten til å ytre seg – lanserer vi boka 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑖ℎ𝑒𝑡 𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑦𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑖ℎ𝑒𝑡.

28 stemmer med ulik bakgrunn, standpunkt og med bred politisk og verdimessig tilhørighet, har bidratt med hvert sitt unike perspektiv.

Endelig er de samlet mellom to permer, og vi ønsker velkommen til en digital panelsamtale om ytringsfrihetens rammer, om hva som truer ytringsfriheten og om hvem som ofte rammes ekstra hardt når den innskrenkes.

Boka er utgitt av Human-Etisk Forbund og Humanist forlag, i samarbeid med LIM (Likestilling Integrering Mangfold) og tenketankene Agenda og Civita.
——–

Fire av dem som har bidratt i boken, diskuterer i dette frokostmøtet ytringsfrihetens dilemmaer:

KJERSTI LØKEN STAVRUM leder Stiftelsen Tinius og er styreleder i Norsk Pen. Tidligere journalist og redaktør. Nylig ble hun oppnevnt av regjeringen til å lede Ytringsfrihetskommisjonen, med oppdraget “å utrede rammene for ytringsfrihet i Norge i dag”. Stavrum er utdannet statsviter, og har tidligere vært generalsekretær i Norsk Presseforbund.

DANA MANOUCHEHRI generalsekretær i LIM-likestilling, integrering og mangfold, som jobber med å bygge broer mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen og fremme innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet. Hun er utdannet innen juss, velferd og sikkerhetsledelse.

SYLO TARAKU rådgiver i Tankesmien Agenda, hvor hans primære fagområder er innvandring, integrering, populisme, islam og ekstremisme. Han er udannet statsviter og tidligere generalsekretær i LIM. Taraku har gitt ut bøkene Frihetskampen i islam (2019), Balkanisering av Europa (2018) og Innvandringsrealisme (2016).

LARS FR. H. SVENDSEN professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, og er tilknyttet den liberale tankesmien Civita. Han har gitt ut en rekke bøker, blant annet Løgnens filosofi (2020), Å forstå dyr (2018) og Frihetens filosofi (2013). Bøkene hans er oversatt til 29 språk.

DANBY CHOI samfunnsdebattant og sjefredaktør i kulturmagasinet Subjekt, leder samtalen. Han har vært sjefredaktør og ansvarlig utgiver siden oppstarten av Subjekt i 2012 og har en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Choi var tidligere kunstanmelder i Aftenposten og spaltist i Dagbladet.

ARNFINN PETTERSEN, seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund, er redaktør av boka og vil holde en innledning i forkant av panelsamtalen.

https://www.facebook.com/events/890446408426532/