Integrering i Norske Kvinners Sanitetsforening

1Shares

Onsdag, 17. mars 2021

Er du nysgjerrig på sammenhengen mellom helse og integrering? Er du opptatt av at alle skal ha god tilgang på det gode helsesystemet i Norge, og få muligheten til å lære seg norsk i trygge rammer?
Da ønsker vi deg velkommen til vårt åpne, digitale arrangement om integrering i en kvinnehelseorganisasjon!

Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene, spesielt knyttet til helse. I integreringsarbeidet vårt fokuserer vi på ulikheter innen helse som rammer (enkelte grupper) innvandrerkvinner spesielt.

Visste du for eksempel at innvandrerkvinner får mindre smertestillende under fødsel enn norskfødte kvinner? Eller at de er mer disponert for å utvikle barseldepresjon?

På denne digitale samlingen vil vi snakke om hvorfor vi i Sanitetskvinnene fokuserer på helse i integreringsarbeidet, og hva slags ulikheter som finnes. Heldigvis har vi gode løsninger, så vi kommer også til å presentere noen konkrete aktiviteter du kan drive med lokalt i ditt nærmiljø. Kanskje du er opptatt av integrering og har lyst til å engasjere deg som frivillig? Kanskje du jobber i kommunen, og vil høre hva Sanitetskvinnene kan bidra med? Eller du jobber i næringslivet og vil støtte det lokale arbeidet? For å få til gode løsninger, trenger frivilligheten fantastiske ildsjeler og å samarbeide med kommunen og næringslivet. Vi ønsker alle velkommen!

Norske Kvinners Sanitetsforening driver integreringsaktiviteter rundt 70 steder i landet. Kan du tenke deg å bli en del av kvinnefellesskapene på ett av disse stedene, eller starte opp i ditt nærmiljø – ta direkte kontakt med oss!

Likestilling handler også om kvinnehelse
Kvinnehelse blir fortsatt underprioritert, derfor er Sanitetskvinnene den fremste bidragsyteren til forskning på kvinners helse for å rette opp skjevhetene. Vi fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter. Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon med 40.000 medlemmer fordelt på 600 lokalforeninger. I 125 år har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse.

https://www.facebook.com/events/486772942336386/