– Vil lovfeste forskjellsbehandling av barn

Redd Barna reagerer sterkt på regjeringens lovforslag, som de mener diskriminerer en sårbar gruppe barn og unge.
Foto: Pixabay
Striden om hvem som skal ha omsorgsansvar for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år er avgjort. Det blir ikke barnevernet, slik KrF og Venstre ønsket. Redd Barna mener regjeringen lovfester diskriminering.

KrF og Venstre har begge programfestet at ansvaret for alle enslige mindreårige på asylmottak bør ligge hos barnevernet, men nå har de gått på et tap i regjeringen, melder Aftenposten.

Ifølge regjeringens forslag er det verken «hensiktsmessig eller nødvendig» at barnevernet overtar ansvaret for asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Regjeringen foreslår nå å lovfeste status quo: Utlendingsmyndighetene ved Utlendingsdirektoratet (UDI) får ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15 til 18 år.

Regjeringen har ikke gått høyt på banen med forslaget. Ifølge « offisielt fra statsråd » 12. februar skulle det sendes ut en nyhetssak om regjeringens konklusjon i saken, men det skjedde ikke, skriver Aftenposten.

– I denne aktuelle saken ble vurderingen at lovfesting av allerede eksisterende praksis ikke nødvendigvis fordret en pressemelding, opplyser Justisdepartementet til avisen.

I fjor kom det 89 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Tre av fire er fra Syria eller Afghanistan, og nesten alle er gutter. Ved utgangen av forrige uke bodde det 16 enslige mindreårige på norske asylmottak.

– Vil lovfeste forskjellsbehandling av barn

Redd Barna reagerer sterkt på regjeringens lovforslag, som de mener diskriminerer en sårbar gruppe barn og unge.

– Det er svært skuffende at regjeringen vil opprettholde forskjellsbehandlingen av enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Nå risikerer vi at en ulovlig praksis blir lovfestet, sier Monica Sydgård, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Redd Barna mener at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må ligge hos barnevernet, og reguleres i ny barnevernslov som for alle andre barn i Norge. Redd Barna har en underskriftskampanje gående der alle kan signere og stille seg bak dette kravet.

Norges praksis har gjentatte ganger blitt kritisert av FN, både av barnekomiteen, menneskerettighetskomiteen og torturkomiteen.

– Det er alvorlig at norske myndigheter ikke tar kritikken fra FN på alvor. Regjeringen har tilsynelatende heller ikke lyttet til høringsinstansene underveis, hvor de aller fleste har vært kritiske til forslaget, sier Sydgård.

I dag er det rett over 20 enslige barn mellom 15-18 år på mottak i Norge. Disse barna bærer på traumer og vonde opplevelser. Mange har opplevd ekstreme hendelser under flukten til Norge, og nå befinner de seg alene på norske asylmottak med livet på vent og en usikker fremtid.

– Det er på tide at Norge tar sine menneskerettslige forpliktelser på alvor. Nå ber vi Stortinget forkaste forslaget fra regjeringen, og heller sørge for at også enslige mindreårige asylsøkere over 15 år får den omsorgen de trenger og har rett til. Vi kan ikke akseptere at barn diskrimineres på denne måten. Det bryter med barns rettigheter, sier Sydgård.