Veier ut av gjengkriminalitet og ekstremisme

1Shares
Stiftelsen Fryshuset er Sveriges største organisasjon for unge og driver omlag 60 ulike virksomheter på en rekke steder i Sverige. Fryshuset arbeider for alle unge, men fokuserer særlig på de som risikerer å havne i utenforskap. Fryshuset har 20 års erfaring fra arbeid med avhoppervirksomhet.
På dette webinaret får du en innføring i Fryshusets avhoppervirksomhet og deres metodikk. Forskere fra Linnéuniversitetet har nylig lansert en rapport som evaluerer innsatsene og peker på suksesskriterier i Fryshusets avhopperprogram. Funn fra rapporten vil bli presentert på webinaret.
Gjennom Forandringshusets arbeid når vi en rekke unge mennesker som er involvert i gjengkriminalitet eller har søkt seg til andre ekstreme/destruktive miljøer. Mange av disse ungdommene ønsker seg endring, men opplever at det ikke finnes tilbud som kan bistå dem til å gjennomføre en livsendring. Forandringshuset jobber derfor sammen med Fryshuset for å etablere en nasjonal avhoppervirksomhet i Norge.
Tidspunkt: 29. april kl 13:00-14:30
Hvor: Digitalt – link sendes til påmeldte
Mål: Skape engasjement og utvikle en solid verktøykasse
Kontaktinfo: [email protected]
[email protected]