PST vil overvåke flypasssasjerer 24 timer i døgnet.
Foto: Pixabay
PST skal overvåke alle som reiser inn og ut av Norge med fly. De skal overvåke for å avsløre terrorister eller alvorlig kriminalitet, ifølge NRK.
265Shares

Det er en egen enhet i PST som skal gjøre dette. Enheten er et resultat av samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Kripos og Tolletaten.

NRK har fått lese en rapport der det står om overvåkingen.

De som er i enheten skal samle inn, lagre og analysere informasjon fra flypassasjerdata. De skal også bytte informasjon og analyseresultater med andre land og med Europol.

Regjeringen vil gjøre denne overvåkingen lovlig.

Planen er at enheten skal starte arbeidet i Kripos’ lokaler fra 1. januar 2022. Enheten skal være i full drift fra1. juli.

PST har tidligere fått kritikk for å ha lest passasjerlister uten å ha lov til det. EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste) mente at dette var ulovlig.

Ordliste:

Overvåke: følge med, holde øye med
Enhet: gruppe, avdeling