Veier ut av Gjengkriminalitet og ekstremisme

1Shares

Thursday, 29 April 2021

Velkommen til en samling med faglig innhold i regi av KFUK-KFUM
Forandringshuset og vår partnerorganisasjon i Sverige, Fryshuset. Se link nederest i beskrivelsen for påmelding.

Om Fryshuset: Stiftelsen Fryshuset er Sveriges største organisasjon for unge og driver omlag 60 ulike virksomheter på en rekke steder i Sverige. Fryshuset arbeider for alle unge, men fokuserer særlig på de som risikerer å havne i utenforskap. Fryshuset har 20 års erfaring fra arbeid med avhoppervirksomhet.

På dette webinaret får du en innføring i Fryshusets avhoppervirksomhet og deres metodikk. Forskere fra Linnéuniversitetet har nylig lansert en rapport som evaluerer innsatsene og peker på suksesskriterier i Fryshusets avhopperprogram. Funn fra rapporten vil bli presentert på webinaret.

Om Forandringshuset: Siden etableringen i 2016 har Forandringshuset bygget opp et omfattende forebyggende tilbud for barn og unge i Norge. På få år er det etablert aktivitetshus i 10 ulike byer/bydeler. Vi jobber med ungdom landet rundt i samarbeid med både offentlige og ideelle aktører. Vi når årlig mer enn 10.000 unge gjennom et bredt spekter av aktiviteter. Forandringshuset er til for alle unge, men har særlig fokus på å inkludere de av oss som er i risikosonen for utenforskap.

Gjennom Forandringshusets arbeid når vi en rekke unge mennesker som er involvert i gjengkriminalitet eller har søkt seg til andre ekstreme/destruktive miljøer. Mange av disse ungdommene ønsker seg endring, men opplever at det ikke finnes tilbud som kan bistå dem til å gjennomføre en livsendring. Forandringshuset jobber
derfor sammen med Fryshuset for å etablere en nasjonal avhoppervirksomhet i Norge.

Når: 29. april kl 13:00-14:30
Hvor: Digitalt – link sendes til påmeldte
Mål: Skape engasjement og utvikle en solid verktøykasse

Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxxhQa8peQEJz7C0hjMIJbn9ToOcPcpLKcYsCkGxhH71_ZZQ/viewform?gxids=7628

Kontaktinfo:
[email protected]
[email protected]

https://www.facebook.com/events/538033383833671/