En samtale om ytringsfrihet i Europa

1Shares

Norsk PENs utvalg for Øst- og Sentral-Europa inviterer til en panelsamtale om ytringsfrihetssituasjonen i Europa.

Ytringsfriheten i Europa blir stadig mer anstrengt, og pandemien har ført til et ytterligere press.

I Polen og Ungarn går styresmaktene systematisk til verks for å innskrenke ytringsrommet til den frie pressen. I Tyskland setter voldelige angrep og netthets den offentlige debatten under press. Hvordan påvirker disse utfordringene den offentlige debatten i Tyskland, Polen og Ungarn? Ser man tilsvarende tendenser i andre europeiske land?

Norsk PENs utvalg for Øst- og Sentral-Europa inviterer til en panelsamtale om ytringsfrihetssituasjonen i Europa. Med et søkelys på situasjonen i Tyskland, Polen og Ungarn, vil samtalen fokusere på 1) hvordan netthets påvirker den offentlige debatten, og 2) hvordan regimers innsnevring av ytringsfriheten påvirker den offentlige debatten og pressens ytringsrom.

I panelet:

  • Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten og forfatter av bøkene «Angela Merkel» og «Polen – aske og diamanter»
  • Astrid Sverresdotter Dypvik, redaktør i Syn og Segn og forfatter av boka «Det mørke Tyskland – ei reise blant høgreekstremistar»

Ordstyrer: Ingrid Vik, spesialrådgiver ved UTSYN – Forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk og medlem i Norsk PENs utvalg for Øst- og Sentral-Europa.

Tidspunkt: 20. 05, kl. 18.00. Facebookarrangementet strømmes live.