Nordisk konferanse om vold i nære relasjoner

 
Foto: atv-stiftelsen.no
Vold i nære relasjoner er et betydelig folkehelseproblem og med store samfunnsmessige konsekvenser. Den fjerde nordiske konferanse om vold og behandling samler behandlere fra hele Norden til erfaringsutveksling om behandling av voldsproblemer i nære relasjoner. 
0Shares
Konferansen arrangeres av Alternativ til Vold (ATV) i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og er Nord-Europas største faglige møtepunkt på voldsbehandling. 
 
Konferansen samler 620 fagpersoner fra Norden. Over en tredjedel av deltagerne er fra Sverige, Danmark, Island og Finland. En stor kontingent av deltagerne i år er fra familievernet, mange jobber fulltid med behandling av utøvere, utsatte og barn (som ATV). Flere kommer fra barnevern, kriminalomsorg, sosialtjeneste, politi og krisesentre. Gruppen består av psykologer, forskere, barnevernspedagoger, sosionomer, leger, vernepleiere, sykepleiere og politifolk.

I år vil det være et særlig fokus på familieterapi og på når det kan være riktig å jobbe med hele familien samtidig, blant fler vil Sandra Stith, en internasjonal kapasitet på feltet bidra her. Det vil bli presentert nyere traumeteori og forståelse av barn og utsattes situasjon i voldsfamilier. Innlegg med blant annet  Ph.D. Janina Fisher fra The Trauma Center og  Ph.D. Casey Taft, National Center PTSD, Boston.  Over 30 andre erfarne forskere og klinikere vil kaste lys over feltet i plenumsinnlegg og workshops.  Nytt av året er et eget forskningssymposium, der broen mellom forskning og klinikk styrkes.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne åpner konferansen.