Vil du bidra i Den kulturelle skolesekken 2022/23?

79Shares

15. august åpner DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag til skoleåret 2022/23. Innmeldingsfrist er 1. oktober. I år er det enkelte endringer i forslagsskjemaet.

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur. Flere tusen utøvere bidrar i DKS-ordningen, som er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere. Det er et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Meld inn forslag: Logg inn i DKS-portalen
DKS for utøvere: Mer om forslagsprosessen og behandlingstid
Tips: Ofte stilte spørsmål

Husk innmeldingsfristen

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne.

Innmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 1. oktober kl 23.59. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Endringer i forslagsskjema

Innmeldingsportalen til Den kulturelle skolesekken omtales gjerne som «DKS-portalen» eller «portalen», og ble lansert høsten 2019. Før den ble åpnet måtte utøvere melde inn programforslag til den enkelte fylkeskommune/direktekommune, og måtte dermed forholde seg til ulike formater og tidsfrister. Med portalen ble det ett sted å sende inn forslag og én frist å forholde seg til.

Vi gjør oppmerksom på at det i år er gjort enkelte endringer i forslagsskjemaet, og henstiller derfor alle forslagsstillere til å lese nøye gjennom før forslaget sendes inn.

For skoleåret 2021/22 ble det meldt inn 2443 forslag innen fristen 1. oktober, som var en økning på rundt 500 fra det første året med DKS-portalen.

Teknisk support

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer? Kontakt vår brukerstøtte:

E-post: [email protected]
Telefon: (+47) 479 74 744