Ga de papirløse arbeid – dømt til fengsel og millionbot

Arne Viste er dømt til 1 års betinget fengsel for å ha gitt ureturnerbare papirløse arbeid. Bemanningsfirmaet hans fikk en bot på 1,5 millioner kroner og 1,4 millioner kroner er inndratt. Plog AS er nå konkurs.
Foto: Privat
– Problemet er ikke om jeg straffes og går i fengsel. Problemet er at tusenvis av mennesker ødelegges, sier Arne Viste etter at Den europeiske menneskeretttsdomstolen avslo å behandle saken hans.
1.2K+Shares

Viste startet i 2015 bemanningsselskapet Plog AS der han har ansatt papirløse og leid dem ut til ulike arbeidsplasser rundt om i landet. På det meste hadde firmaet over 50 ansatte og lønnsutbetalinger på mer enn 300 000 kroner i måneden. Til sammen har han dokumentert 76 arbeidsforhold for politiet, skriver idag.no

Som kjent har ikke personer uten oppholdstillatelse lov til å ta seg arbeid i Norge. Slik familiefaren og oljeingeniøren Arne Viste fra Stavanger ser det, er det ingenting i veien for at ureturnerbare asylsøkere uten oppholdstillatelse skal kunne arbeide. Dette er i korthet bakgrunnen for bemanningsfirmaet Plog AS.

Firmaet slått konkurs

Viste ble i tingretten oktober 2019 dømt til ett års betinget fengsel. Vikarselskapet hans Plog AS fikk en bot på 1,5 millioner kroner og 1,4 millioner kroner ble inndratt. Dommen blir nå stående og bemanningsselskapet hans er slått konkurs.

– Problemet er ikke om jeg straffes og går i fengsel. Problemet er at tusenvis av mennesker ødelegges, sier han til idag.no.

Arne Viste klaget i november i fjor sin sak inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Det skjedde etter at Høyesterett hadde avvist å behandle hans anke, etter at den også var blitt avvist av lagmannsretten.

– Ikke personlig et offer

I avgjørelsen skriver EMD at domstolen finner at klageren ikke var tilstrekkelig rammet av de påståtte bruddene på menneskrettskonvensjonen. Dermed er han ikke offer for menneskerettsbrudd slik det formuleres i artikkel 34 i konvensjonen. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Viste valgte å kjempe juridisk ut fra en overbevisning om at Grunnloven og menneskerettighetene sikrer alle mennesker rett til arbeid. Ifølge idag.no mener han at nytolkningen av utlendingsloven som den rødgrønne regjeringen stod for i 2011, og som er blitt fastholdt av myndighetene siden, strider mot lover og konvensjoner med høyere rang ved at man fratar de ureturnerbare denne rettigheten.

Gavepakke til kriminelle

– Det den rødgrønne regjeringen gjorde da de inndro skattekortene i 2011, var en gavepakke til det useriøse arbeidsmarkedet og kriminelle gjenger med narkotika, prostitusjon og håpløshet. Folk ble fratatt livet og ført inn i den verste desperasjon, sier han til idag.no.

Viste er naturligvis skuffet over avslaget fra menneskerettighetsdomstolen, men mener slaget om arbeidstillatelse for de ureturnerbare papirløse ikke er tapt.

Han sier til Vårt Land at påtalemyndigheten vil reise flere straffesaker mot ureturnerbare. 3. september vil en ny slik sak komme opp for Gulating lagmannsrett. Viste håper at nye saker kan få belyst og avklart viktige spørsmål. I tillegg vil Viste lage en klagesak til FN.