Nasjonal konferanse om barn og unges psykiske helse

7Shares

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening inviterer til nasjonal konferanse 26. oktober i Oslo.

Innledere:

  • Helsefellesskap og psykisk helse Astrid Nylenna, Helsedirektoratet
  • Veileder for barn og unges psykiske helse Turid Moseid, Helsedirektoratet
  • Hvordan har vi organisert psykisk helse tjenesten – samarbeid mellom sykehus og kommune Ester Marie Espeset, Helse Fonna
  • TIPS, tidlig oppdagelse og intervensjonstenkningen Kine Voll Joakimsen, Helse Stavanger
  • TOPS – tidlig oppdaging av psykose Åshild Huiberts, Helse Bergen
  • FACT Ung – erfaringer så langt Cecilie Fronth Nyhus, FACT- ung Grünerløkka
  • NAVs rockestjerne! Tone Bækken, NAV Hadeland/FACT Hadeland
  • Digitale verktøy for livsmestring Kristina Kristianslund og Henrik Jahren, Braive
  • Ung livsmestring på Ahus! Ashley Ellen Lunde og Karen Therese Sulheim Hausgstvedt, Akershus universitetssykehus

Tid: 26.10, kl. 09.30-16.30
Sted: Oslo Kongressenter