Regjeringen åpner for studier i kinesisk, japansk og arabisk

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier regjeringen åpner for studier i kinesisk, japansk og arabisk.
– I vår globale verden trenger vi flere med høy kompetanse i kinesisk, japansk og arabisk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utdanningsministeren viser til at dette er krevende studier og språk det tar lang tid å beherske godt.

– Ofte må studentene tilbringe lange perioder i utlandet etter utdanningen eller ta hele studiet i utlandet for å komme på det nivået en arbeidsgiver forventer. Derfor inviterer vi nå universitetene og høyskolene til å søke om å opprette fireårige studier i disse språkfagene, sier han til regjeringen.no.

Formålet er å bedre gjennomstrømmingen og sikre at studentene får den sluttkompetansen de trenger.

Hovedmodellen i Norge og resten av Europa er treårige bachelorgrader og toårige mastergrader. Men for akkurat disse språkfagene ble det på bakgrunn av Humaniorameldingen bestemt at det skulle åpnes for et lengre bachelorløp for de universitetene og høyskolene som ønsker å gi et slikt tilbud.