Fører klikkjag til hatefulle ytringer mot, og diskriminering av religioner og livssyn?

14Shares

Tirsdag 9. november arrangerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) et seminar om media og religion. Noen av spørsmålene som vil bli drøftet er de følgende:

  • Hva kan integreringsbarometeret fortelle oss om nordmenns syn på religioner og livssyn? Og i hvilken grad bidrar mediene til å forme disse holdningene?
  • Bidrar spissede og konfliktorienterte nyhetssaker om hendelser i tros- og livssyns-Norge, gjerne med tabloide og sensasjonelle overskrifter, til å øke fiendtligheten mot religioner- og livssyn?

Norge er i stadig økende grad et mangfoldig samfunn og et uenighetsfellesskap. Variasjonen i hvilke livssyn vi som borgere holder oss med er ett av vitnesbyrdene om det. Kong Harald uttrykte mangfoldet godt i en tale fra 2016: «Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting». Og fortsatt oppgir ca. 85 % av verdens befolkning å tro på «noe», ifølge PEW research institute.

Variasjonen i tro og livssyn, og i de ulike uttrykkene for, og holdningene til tros- og livssynspraksis, preger også det offentlige rom og ordskifte. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) inviterer derfor til et seminar hvor dette står på dagsorden, og representanter både fra forskning, tros- og livssynsorganisasjoner og media deltar.

09.00 Del 1. Holdninger til religion og livssyn i samfunnet

Deltakere:

  • Jean-Paul Brekke (forsker ved Institutt for samfunnsforskning)
  • Trond Bakkevig (seniorforsker ved The Peace Reseach Institute Oslo)
  • Ingeborg Dybvig (kommunikasjonsredaktør i Den norske kirke).

10.10 Kort pause

10.30 Del 2. Religion i medienes grep?

Deltakere:

  • Knut Lundby (professor emeritus i medievitenskap)
  • Berit Aalborg (politisk redaktør i Vårt Land)
  • Kadafi Zaman (nyhetsjournalist i TV2)
  • Åse Brandvold (journalist i Klassekampen)

Klikk her for påmelding: https://forms.gle/mSf8MpxaEe3kQEb38