Er du tospråklige helsepersonell og vil bidra med å kvalitetssikre oversatt pasientinformasjon?

OUS leter etter ansatte som har språkkompetanse.
OUS oppretter en gruppe med tospråklige helsepersonell som kan bidra med kvalitetssikring av oversatt pasientinformasjon.
1Shares

OUS bestiller oversettelsestjenester via den nasjonale rammeavtalen for skriftlige oversettelser, men erfaring viser at det kan være små språkfeil, feil bruk av medisinsk terminologi eller andre misforståelser som bør ordnes opp i før pasientinformasjonen brukes.

Er du OUS-ansatt og vil du bidra med din språkkompetanse? Vi har særlig behov for helsepersonell med kompetanse på arabisk, polsk, urdu, somali og tigrinja.

Ta kontakt med spesialrådgiver Lixian Cheng hvis du vil delta eller har spørsmål: [email protected]