Flyktninger fra Ukraina – er vi klare til å hjelpe?

9Shares

Fafo inviterer til seminar tirsdag 29. mars der Utlendingsdirektoratets direktør Frode Forfang, Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen møter forskere fra Fafo, OsloMet og Universitetet i Oslo til samtale om ukrainske flyktninger

Stadig flere flykter fra krigen i Ukraina. Noen finner veien til Norge. Hva møter de her, og er det norske samfunnet klare for å ta imot dem?

Norske kommuner har heist det ukrainske flagget. Holmenkollen, Munchmuseet og andre signalbygg har vært lyst opp i Ukrainas farger. Vi har sett en rekke symboltunge handlinger både fra det offentlige og det private Norge. Men hvordan følges dette opp i praktisk politikk og med konkrete tiltak? Flyktningene fra Ukraina har fått kollektiv, midlertidig beskyttelse, og det er først og fremst kvinner og barn som nå kommer til Norge. Hva betyr dette i praksis for integreringstiltakene? På dette seminaret får du innblikk i hva norske myndigheter gjør akkurat nå. Du vil også få høre en rekke fagpersoner som trekker linjer tilbake i tid og se på dagens praksiser i møter med flyktninger.

På seminaret skal vi belyse følgende spørsmål:

Hvem er de ukrainske flyktningene og hva slags samfunn reiser de fra?

Hvilke behov har flyktninger etter ankomst til et nytt land?

Hva vil møte de som etter hvert som de bosettes i norske kommuner?

Mange av flyktningene er barn og de har rett til opplæring. Hva skal til for å ta imot dem på en god måte?

Program

09:00 Velkommen og introduksjon ved møteleder Hanne Cecilie Kavli, forskningssjef, Fafo

09:05 Hvor mange ukrainere kommer til Norge og hva slags samfunn forlater de?

Frode Forfang, direktør, UDI

Guri Tyldum, forsker, Fafo

Aadne Aasland, forsker I, NIBR / OsloMet

Samtale/spørsmål på sms fra publikum

09:50 Kaffepause

10:05 Hva møter flyktningene når de kommer til Norge, hvilke behov er det viktig å dekke og hvem har ansvar for hva?

Libe Rieber-Mohn, direktør, IMDi

Hanne Cecilie Kavli, forskningssjef, Fafo

Nora Sveaass, professor emeritus i psykologi, UiO

Nataliya Yeremeyeva, rådgiver på det europeiske Wergelandssenteret

Samtale/spørsmål på sms fra publikum

11:05 Lunsjpause

11:25 Barn og unge på flukt – hva skal til for å ta imot dem på en god måte?

Hege Nilssen, direktør, Utdanningsdirektoratet

Jon Horgen Friberg, forsker I, Fafo

Hege Britt Johnsen, rektor, Ski videregående skole

Beret Bråten, forsker II, Fafo

Samtale/spørsmål på sms fra publikum

12:30 Slutt