Konferanse om personlig økonomi for innvandrerkvinner

Hva er inntekter, utgifter, budsjettering, sparing, familieøkonomi, investering, planlegging, forbruk, arbeidsinntekt, pensjon og boliglån?

Personlig økonomi slik vi kjenner til her i landet, er et vestlig fenomen som ikke alle behersker og spesielt målgruppen. Overgangen til å kunne styre egne penger og økonomi er utfordrende for mange. Mange kulturer skiller ikke mellom mitt og ditt spesielt der mannen tradisjonelt er hovedforsørger og økonomi ansvarlig i familien. Veldig mange innvandrerkvinner klarer ikke å styre sin økonomi på grunn av manglende erfaring og spesielt etter innmarsj av den digitale økonomien som forutsetter at en har digitale ferdigheter nok til å manøvrere nettbank og daglige økonomiske oppgaver.

I prosjektet “iFLY-SLOW- Innovative Financial literacy for You for a Sustainable Lifestyle og Wealth Management”, et ERASMUS prosjekt har vi belyst denne tematikken og vi tar opp mange relevante temaer som angår målgruppen.

Arrangør: Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet.
Tid: 14.10, 06.30-12.30.
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3.