Å finne styrken i mangfoldet

0Shares

Lærere, førskolelærere, barnevernsarbeidere, helsesøstere, kulturarbeidere, familiete-rapeuter og andre som arbeider innen offentlige tjenester for barn, unge og familier. Vi legger stor vekt på helhetstenkning og teamarbeid, og det er en stor fordel om det kommer flere deltakere fra hver arbeidsplass, eller personer som har et samarbeid på tvers. Det er inntil 60 plasser på hver konferanse.

Match-prosjektet i Vest-Agder (2003 – 2006) har hatt som mål å få bedre match mellom offentlige tjenester og flerkulturelle brukergrupper. Prosjektet har samarbeidet tett med enheter innen barnehage, barnevern, fritidssektor og skole. På bakgrunn av praktiske erfaringer er det utarbeidet en håndbok og et kursopplegg som heter Å fin-ne styrken i mangfoldet. Nå starter en landsomfattende konferanseturne der vi pre-senterer og tester verktøyet.

Konferansene vil ha fokus på følgende tema:
• Rom for mangfold
• Tverrfaglig arbeid
• Foreldrerolle i nytt land

På formiddagen nærmer vi oss temaene ovenfor gjennom fortellinger og korte fore-drag. Etter lunsj deler vi oss i grupper og går løs på sammensatte case inspirert av virkelige erfaringer. Siste økt bruker vi til å utveksle erfaringer fra gruppearbeidet, og å finne ut hvordan erfaringene kan brukes på de enkelte arbeidsplassene.

Foredragsholdere/konferanseledere:
Fauzia M. Hashi,
Zara al-Neyef
Mildreck Salazar
Abdullahi Mohamed Alason
Halima Muridi
Elvis Chi Nwosu
Lisbeth Reed, sosiolog og prosjektleder Match.

Pris:
Konferansen koster kr. 500,- pr. person. Prisen inkluderer lunsj og håndbok.

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfrist for den enkelte konferanse vil variere noe i tid. Gå inn på www.kommunal-kompetanse.no  under ”Vi tilbyr” – Kurs i tiden og finn frem til den regionen hvor konferan-sen du kunne tenke deg å delta på står. Der vil du finne en egen kunngjøring for alle konfe-ransene med opplysninger om steder for gjennomføring, påmeldingsfrist samt påmeldings-skjema til den aktuelle konferansen.

For mer informasjon eller hjelp til å finne riktig konferanse, kontakt Kommunal Kompetanse v/Kjersti Allard på telefon 905 73 357.

Hele programmet finnes her: Match konferanser

KONFERANSEN AVHOLDES 6 STEDER UTOVER HØSTEN 2006:
Tromsø 12. september
Stjørdal 13. september
Bergen 17. oktober
Bodø 18. oktober
Lillehammer 7. november
Oslo 8. november