Vold i nære relasjoner

0Shares

Konferansen vil spesielt sette fokus på etniske minoritetskvinner som er utsatt for psykisk vold og mishandling, men andre sider ved voldsproblematikken vil også tas opp.
Foredragsholderne kommer både fra inn- og utland, og er spesialister på voldsproblematikk, minoritetsspørsmål, lovgivning og familie- og kvinnespørsmål. Her kan nevnes blant annet Dr. Carolyn West fra University og Washington, Tacoma, og Per Isdal, psykolog, fra Stiftelsen Alternativ til vold. Se vedlagt program for flere foredragsholdere.

Følgende spørsmål vil blant annet bli tatt opp:

Hvordan avdekke og håndtere psykisk vold?
Hvordan kan vi bryte tabuer omkring psykisk helse?
Hva kan gjøres for å ivareta minoritetskvinners rett til hjelp?
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo.
Tid: Lørdag 4/11, kl. 09.30–17.00.

Påmeldingsfrist: 25. oktober.
Konferanseavgift: kr. 500,- inkl. lunsj og te/kaffe

Konferansen er åpen for alle, og vil være av spesiell interesse for fagpersoner og privatpersoner som er opptatt av
problemstillingen vold i nære relasjoner og minoritetsspørsmål.

Se vedlagte program for nærmere informasjon og detaljer om påmelding.

Spre informasjonen videre til ditt nettverk!

Mer info:
MiRA-Senteret
Tlf: 22 11 69 20
www.mirasenteret.no