Etnisk segregering i Osloskolene?

Somalisk Studentforening har gleden av å invitere til en interessant debatt med tittelen «Etnisk segregering i Osloskolene?». Det blir gratis matservering/iftar!

Bakgrunn for debatten:
Undersøkelser viser at elever på skoler i østkanten av Oslo sliter både faglig og språklig. Samtidig er vi vitne til pengekuttet fra kommunens side som innebærer «overføring» av penger fra østkantskolene til vestkantskolene. Pengekuttet har i hovedsak ført til at de allerede fattige skolene blir fattigere, mens de «privilegerte» skolene blir rikere. Skoler med høy andel minoritetselever og store språklige, faglige og sosiale utfordringer, tvinges i år til å kutte lærerstillinger, skjære ned på tilrettelagt undervisning og viktige hjelpetiltak.Hvordan blir fremtiden til disse barna?

Følgende problemstillinger vil bli diskutert:
– Eksisterer det et skille mellom skolene i øst og skolene i vest?
– I hvilken grad bidrar dagens skole til å utjevne ulikheter og sikre like muligheter uansett sosial bakgrunn?
– Pengekuttet: Var dette et ønsket resultat fra statens side?
– Skolerer Oslo-skolene fremtidens tapere? Hvordan er egentlig skolepolitikken i hovedstaden?
– Hvorfor har minoriteten blitt en majoritet i 32 osloskoler? Konsekvensene av å ha slike minoritetsskoler?
– Har fritt skolevalg ført til dannelsen av en sosial lavklasse? Flere og flere velger seg bort fra østkantskolene, får dette konsekvenser?

Mer info:
Ilham Hassan
Somalisk Studentforening
[email protected]