FAGSEMINAR OM SITUASJONEN I ULIKE DELER AV KURDISTAN

Temaet vil være den dagsaktuelle situasjonen i de kurdiske områdene i
Midtøsten og perspektiver for den videre politiske og sosiale
utviklingen.

Møtet finner sted i 2. etasje på Menneskerettighetshuset i
Tordenskioldsgt 6b, torsdag 27. september kl 1300.
Nærmere detaljer kommer senere. Det blir anledning til diskusjon og
debatt. Møtet er åpent for alle.

For mer info:
Per Thorsdalen
Informasjonsansvarlig

Det norske råd for kurdernes rettigheter (RKR)

The Norwegian Council for the Rights of the Kurds

Menneskerettighetshuset – Human Rights House
Tordenskioldsgate 6B, 0160 Oslo, Norway
Tel + 47 22 47 92 30
Fax + 47 22 47 92 01
[email protected]  
www.kurdistan.no