Støtte fra Carlingsfondet

Carlingsfondet deler ut inntil 50 000 kroner til lokale og regionale barne- og ungdomsorganisasjoner som fremmer mangfold, inkludering og ungdomsmedvirkning, og som jobber med rusproblematikk, vold, rasisme og diskriminering.

 

Kulturelle prosjekter og arrangementer prioriteres. Søknadsfrist: 1. november 2007. Det er Barne- og ungdomsrådet i Oslo (Buro) som forvalter fondet i samarbeid med Carlings.

 

Ring Buro på 24149832
Eller send e-post til [email protected]