Utlysning av Gandhistipendet 2010

0Shares

Gandhistipendet er opprettet av Kulturdepartementet for å øke
kunnskap om og bygge respekt mellom religioner og livssyn i det norske
samfunnet. Søknadsfristen er 3. mai 2010.

Stipendet skal primært
bidra til utvikling av praktisk kunnskap som er relevant for utøvelse av
dialog i det flerkulturelle og flerreligiøse Norge, enten gjennom
praktisk dialogarbeid eller forskningsarbeid som får praktisk
anvendelse. Stipendet skal benyttes til fremme av dialog mellom ulike
religioner og livssyn. Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til
Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo, telefon 22 24 80 28.

Retningslinjer
for Gandhistipendet

Søknadsfrist er 3. mai 2010.

Søknad
sendes Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo eller [email protected].