– Blir ikke hørt av Kulturdepartementet

Siden 80 -årene har norskchilenske Hans Dahle vært frontfigur i Radio Latin-Amerika, Oslos eneste spansktalende radiokanal. Han mener myndighetene diskriminerer minoritetsradioer.
Rådet for innvandrerorganisasjoner har nylig hatt møte med statssekretær i Roger Solheim i Kulturdepartementet. Hans Dahle i Radio Latinamerika mener minoritetsradioer ikke blir hørt i departementet.
0Shares

– Situasjonen for minoritetsradioer i Oslo er uholdbar og vi har aldri hatt det verre enn nå, under den rødgrønne regjeringen, sier Dahle til Utrop.

Radio Latinamerika har søkt om å drive en egen radiokanal for etniske minoriteter, men har fått konstant avslag. Derfor ba de om hjelp fra Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo som tok initiativ til møtet med departementet.

– Nok engang får vi høre den samme unnskyldingen som alltid – denne gang fra statsekretæren Solheim, at konsesjonene er allerede delt ut for syv år fremover og at det ikke er nok plass på eteren for nye kanaler, sier en skuffet Dahle som har lest referat fra møtet. Dahle legger til at både departementet og Medietilsynet hele tiden har visst at minoritetene ønsket en frekvens, men at de ikke har tatt hensyn til dette under den siste tildelingen.

– Vi opplever at behandlingen av søknader fra minoriteter i lokalradiosaker er diskriminerende og ikke transparent og ber Rådet for innvandrerorganisasjoner støtte minoritetsradioenes kamp for å få til en egen frekvens i Oslo, samt bedre vilkår for disse radioene, sier Dahle.

– Hvis Kulturdepartementet virkelig er opptatt av “at media skal speile mangfoldet i befolkningen” slik statsråd Solheim hevder – hvilket vi mener ikke er tilfelle i Oslo i dag – bør han lytte mer til minoritetene og redegjøre nærmere for de virkemidlene departementet har for å fremme et slikt mangfold, sier Dahle.