Å arbeide med migrasjonshistorier og migrasjonshistorien

0Shares

Påmeldingsfrist er fredag 15., på [email protected]

For veibeskrivelser, se: http://www.minnerframigrasjon.no/

Program:

 

·        
09:45
Velkommen. Presentasjon av de enkelte deltakerne.

·        
10:00
Skandinaver som innvandrere. Erfaringer fra Norsk Utvandrermuseum. Ved
Norsk Utvandrermuseum.

·        
10:30
Felles diskusjon.

·        
11:00
Finansiering og organisering: hvordan har vi fått det til? Ved
Opplandsarkivet avdeling Maihaugen.

·        
11:30
Felles diskusjon.

·        
12:00
Lunsj.

·        
12:30
Forskning og formidling. Hvordan legger vi til rette for begge deler?
Ved Opplandsarkivet avdeling Maihaugen.

·        
13:00
Teori og praksis. Hvordan får man plass til innvandrerhistorien i
arkivhverdagen?
Ved Oslo byarkiv.

·        
13:30
Felles diskusjon og kaffe.

·        
14:00
Samarbeid på tvers. Er det mulig å samarbeide tettere enn i dag? Ved
Norsk folkemuseum.

·        
14:30
Felles diskusjon.

·        
15:00
Museum som flerkulturell møteplass. Ved Interkulturelt museum.

·        
15:30
Diskusjon og avrunding.