Ære og æresdrap

0Shares

Wikan arbeider blant annet med studier av kultur og identitet, kjønn medisinsk og psykologisk antropologi og menneskerettigheter. Hun er aktivt med i samfunnsdebatten og har gitt ut en lang rekke publikasjoner og bøker. En ny aktuell bok er: For ærens skyld. Gitt ut av Universitetsforlaget 2002.

Foredrag varer ca en time. Pause med te/ kaffe og kjeks i vestibylen. Deretter er det åpent forum, for refleksjoner og dialog. Avslutning ca 21.30.

Entre: (inkl. te/kaffe og kjeks): kr 30 eller 20 for student/ honnør/ støttemedlem.

Arrangert av FORUM for kultur, vitenskap og livssyn (tlf 92 80 02 26/ 22 45 19 85) i samarbeid med Oslo Folkeakademi (22 55 89 46).