UDI krever umulig DNA-test

Utlendingsdirektoratet har besluttet å utvide prøveordningen for bruk av DNA-tester til å omfatte flere grupper. Men problemet er at kun fire av 12 norske utenriksstasjoner kan gjennomføre slike DNA-tester.

“Direktoratet kan tilby DNA-test til søkere som fremmer søknad om tillatelse for å gjenforenes med slektning i opp- eller nedstigende linje, eventuelt søsken, i Norge heter i Rundskriv 29/2002 Retningslinjer for DNA-Analyse i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse i familiegjenforeningsøyemed som Utrop har fått tak i.

DNA-testen er et tilbud, ikke et pålegg. Men UDI bekrefter ovenfor Aftenposten at uten slik test blir behandlingstiden lenger.

Det er ikke bare den norske ambassaden i Elfenbenskysten som ikke kan utføre DNA-tester. Nå viser det seg at heller ikke ambassadene i Nigeria, Uganda eller Tanzania kan. Det bekrefter ambassadene overfor Aftenposten.

“DNA-testing kan tilbys borgere av Somalia, Irak, Afghanistan, Etiopia, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Ghana, Gambia og Kamerun. Testingen skal foregå ved de norske ambassadene i Addis Abeba, Nairobi, Damaskus, Islamabad, Amman, Teheran, Abidjan, Lagos, Ankara, Bagdad, Kampala og Dar es Salaam” heter det i rundskrivet som er sendt til ambassadørene i de øvrige land.