Invitasjon til nettverkssamling: Etniske minoriteter i renholdsbransjen

0Shares

Vi er inne i en tid med store endringer i organiseringen av arbeidet i offentlige etater og bydeler, og flere tjenester settes ut eller skal settes ut på anbud. En av de tjenestene som ofte blir satt ut, er renholdstjenestene.

Noen bydeler i Oslo har arbeidet aktivt for å styrke minoritetsansattes posisjon i disse tjenestene, både ved kompetanseutvikling, f.eks fagopplæring, og andre tiltak. Over halvparten av de som arbeider med renhold i Osloområdet har etnisk minoritetsbakgrunn. Vi ønsker å ta opp følgende aktuelle problemstillinger:

* Hva skjer med ansatte i renholdstjenestene dersom de settes ut på anbud ?

* Hvordan er egentlig forholdene i renholdsbransjen i når det gjelder arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og trivsel ?

* Er det noe bydelene kan gjøre for å sikre at de ansatte for de samme eller bedre muligheter til kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø dersom renholdstjenestene settes ut ? Jf. Oslo kommunes handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering fra 2001.

* Hvilke virkemidler kan private virksomheter anvende for å sikre etniske minoriteters muligheter til kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø ?

* Hvordan kan fagforeningene bidra til at renholdsbransjen får en positiv utvikling i forhold til arbeidsmiljø og kompetanseutvikling ?

Vi legger opp til en nettverkssamling med innledninger av Geir Gamborg-Nielsen fra Arbeidsmandsforbundet og Ann Helen Aarø fra SMED. Vi har invitert representanter fra arbeidslivsorganisasjoner og aktuelle offentlige etater, og sender ut invitasjoner til bedrifter og offentlige etater, fagpersoner og andre interesserte. Etter innledningene blir det arrangert workshoper og satt av tid til nettverking og diskusjoner.

Samlingen starter kl. 12.00 og avsluttes ca. kl.15.30. Det blir lett servering og te/kaffe.

Sted blir annonsert seinere, dvs. ved påmelding/kontakt til nettverkskoordinator Rowena B. Teodocio: [email protected], eller Eli K. Langset: [email protected]

Denne nettverkssamlingen er et samarbeid mellom Globale Oslo Nettverk (GON) og Mangfold i Arbeidslivet (MiA).