Seminar om Migranorsk

0Shares

Migranorsk er et samarbeidsprosjekt mellom VOX og Norsk Interaktiv AS (NIAS).

NHO, to landsforeninger (RBL og SBL) og to LO forbund (HRAF og NAF) støtter utviklingen av integrert arbeidslivsmodul.

SND, VOX og NIAS har inngått en offentlig utviklingskontrakt som sikrer utvikling av et språkopplæringssystem, inklusiv metodeutvikling, programmering og implementering av data. Denne delen er i tillegg finansiert av Norsk Forskningsråd/ Eureka-programmet.

UFD har via VOX bidratt med betydelige midler til prosjektutviklingen.

AAD, KRD og Kompetanseutviklings-programmet har i tillegg til NHO, Reiselivsbedriftenes Landsforening og Servicebedriftenes Landsforening bidratt økonomisk til utvikling av den delen i språkundervisningssystemet som kalles Migranorsk Arbeidsliv.

Målgruppe:

Målgruppen for konferansen er politikere, berørte forvaltningsorganer, personalansvarlige i bedrifter, forskningsmiljøer, organisasjoner og aktører innenfor innvandrings- og opplæringsfeltet.

Påmelding:

Innen fredag 30. mai.
Konferansen er gratis. Det vil bli servert en lett lunsj.

Spørsmål:

Har du spørsmål angående konferansen ta kontakt med:
Jan-Kåre Berglid, tlf: 23 08 82 01, e-post: [email protected]

Mia Rafhaelsen, tlf: 23 08 83 88, e-post: [email protected]

Pressekontakt

Kåre Verpe, tlf 23 08 8176, e-post: [email protected]