Ungdom og oppvekst i et flerkulturelt Norge

0Shares

Ikke uten grunn er situasjonen for den oppvoksende generasjonen blitt et viktig tema i debatten om det flerkulturele Norge. Aldri før har noen generasjon ungdommer her i landet vokst opp med større kulturelt mangfold enn det dagens ungdom opplever. Vi ser også at utviklingstrekk på verdensbasis som økonomisk globalisering, migrasjonsprosesser og kulturflyt påvirker ulike ungdomsgrupper på ulike måter.

Et av hovedtemaene på konferansen blir å se nærmere på i hvilken grad, og i så fall på hvilken måte, ungdomstid og oppvekstvilkår for ungdom med utenlandsfødte foreldre er forskjellig fra resten av ungdomsbefolkningen. Det vies plass til spørsmål om forholdet mellom generasjoner, marginalisering og kriminalitet, utdanning og arbeid, kjønnsrelasjoner, deltakelse og demokrati.

Det er et stort behov for forskningsbasert kunnskap for å kunne besvare og diskutere slike spørsmål, og vi håper at denne konferansen kan være et bidrag. Innlederne på konferansen kommer fra en rekke fagmiljøer og presenterer i hovedsak pågående eller nylig avsluttede forskningsprosjekter.Til konferansen bidrar KRD med en fersk publikasjon fra SSB med aktuell statistikk om barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Konferansen retter seg mot praktikere, myndigheter, innvandrerorganisasjoner, forskere, studenter og andre med interesse for ungdom og oppvekst, innvandring, multikulturalisme og forholdet mellom minoritet og majoritet.

For NOVAs del markerer denne konferansen avslutningen på en femårig kompetanseoppbygging innenfor migrasjons- og minoritetsforskningen. For Norges forskningsråd er konferansen en viktig møteplass og et sentralt element i arbeidet med å følge opp forskningsfeltet.

Vel møtt til to dager med over 20 innlegg, ny kunnskap, gode spørsmål og friske diskusjoner.

Kontaktpersoner for konferansen er:

Tor Lunde Larsen, Norges forskningsråd, tlf: 22 03 73 44, e-post: [email protected]

Øivind Fuglerud, NOVA, tlf. 22 54 12 00, e-post: [email protected]
Halvard Dyb, NOVA, tlf. 22 54 12 10, e-post: [email protected]

Påmeldingsfristen er 18. mars.

Registrering og program: Ungdom og oppvekst i et flerkulturelt Norge