Barnetrygd på sparekonto

Halvparten av alle som mottar barnetrygd i dag sparer hele eller deler av denne til barna.
På lett norsk
Latest posts by På lett norsk (see all)

Tre av fem som har barn under 18 år, sparer penger til barna, viser en MMI-undersøkelse gjort for DnB NOR. Hva er den beste måten å investere pengene på? En rekke eksperter har kommet fram til følgende i Forbruker.no:

Sparekonto
Hele 90 prosent velger i dag å sette barnas sparepenger inn på en sparekonto. Det er en solid og sikker spareform, men ettersom barnesparingen gjerne har en lang tidshorisont, finnes det mange alternative plasseringer som gir bedre avkastning.

Spar i fond
Aksjefond er det beste alternativet dersom du vil spare langsiktig. Sett av månedlige beløp i et fond uten tegningsgebyr og ikke avbryt sparingen selv om det er nedgangstider.

Barnefond
I dag finnes det to såkalte “barnefond”, ett i DnB NOR og ett i Storebrand. Et barnefond er nødvendigvis ikke noe annerledes enn andre fond. Navnet er nok der mest for å tiltrekke kunder.

Livrentekonto
Livrentekonto er et annet sparealternativ som spesielt har vært populært blant besteforeldre som vil spare til barnebarna. Dette gir tradisjonelt bedre avkastning enn vanlig banksparing. Fordelen er at giveren ikke mister disposisjonsretten over pengene i spareperioden. I tillegg skjer utbetalingen av pengene over flere år og gir derfor ikke en plutselig formueseffekt.

Boligsparing
Sparing i bolig kan gi en rimelig inngangsbillett til boligmarkedet for barnet, men er selvfølgelig avhengig av at du har mye penger til overs. Prisstigningen har historisk sett vært høy, men det er ingen garanti for at dette vil fortsette. Eiendom har også lav ligningsverdi som gjør at den skattbare formuen reduseres. Husk imidlertid at penger investert i bolig er lite tilgjengelige og at du må betale arveavgift om du gir en bolig til barna.

(Kilde: Forbruker.no)