Ble grundig svindlet

Leila Eliassen ble grundig svindlet da hun tok oppdrag for Edith Hustofts tolkefirma. Hun er ikke alene. Nå kan svindelsakene havne hos Økokrim.

I november tapte Edith Hustoft og hennes firma Tolkebyrået så det suste i Oslo tingrett. Tolkene som hadde gått til sivilt søksmål for manglende utbetaling av lønn vant på alle punkter. Edith Hustoft ble også dømt til å betale saksomkostninger.

Symbolsk sum
Leila Eliassen er en av dem som nesten ikke fikk lønn for tolkeoppdragene hun påtok seg for Hustoft sitt tolkebyrå.
– Jeg ringte henne mange ganger. Hun skyldte på systemfeil og sa at pengene hadde gått ut av kontoen hennes. Da jeg fortalte at jeg ikke kom til å ta flere oppdrag for henne om hun ikke betalte meg snart, fikk jeg 800 kroner, forteller Eliassen.
Og det var alt hun fikk for de 18 tolkeoppdragene hun utførte for Edith Hustoft sitt tolkefirma høsten 2005.
– Hvorfor tok du oppdrag for henne når du ikke fikk betalt?
– Jeg var veldig avhengig av henne fordi jeg måtte ha penger til barnehageutgifter og husleie. Jeg var fast bestemt på å finne noe annet etter hvert, forklarere Leila, som også jobbet som tolk i Tsjetsjenia før hun kom til Norge. Der oversatte hun engelske tv-nyheter til tsjetsjensk.
– En gang spurte jeg henne om hun bevisst lurte folk. Da sa hun at jeg ikke skulle lage bråk og fortelle noe til andre tolker.

Mister selvtillit
Siden Leila Eliassen ikke hadde råd til å gå til rettssak for å få pengene sine, brakte hun saken inn for Oslo forliksråd. Der ble Hustoft dømt. Fristen for å betale det hun skyldte ble satt til 31.desember 2006. Men i begynnelsen av januar hadde Leila ennå ikke sett noe til pengene. Saken er nå klaget inn for namsmannen.
– Det er urettferdig at hun kan holde på slik uten at noen stopper henne. I forliksrådet snakket hun som om jeg var den skyldige. Hun lurer folk og lyver helt bevisst. Man mister selvtilliten av å møte folk som henne, sier Leila Eliassen.
Hun hadde mange ekstrautgifter hun ikke fikk dekket da hun jobbet for Hustoft.
– Hun krevde at jeg skulle ha fasttelefon og dyre språkprogrammer på pcen for å oversette dokumenter. Dessuten måtte jeg alltid ringe henne opp igjen, forteller tolken.
Eliassen er krystallklar på at hun aldri mer kommer til å ta oppdrag for Edith Hustoft, som i fjor startet et nytt tolkefirma, denne gangen med navnet ”Tårnet tolke- og translatørtjenester”.

Dårlig kvalitet
I retten forklarte Hustoft manglende lønnsutbetalingene med problemer ved innføringen av et nytt regnskapssystem i mai 2003. Men tolker som tok oppdrag for henne lenge før det nye regnskapssystemet ble innført, mottok heller ikke lønn.
Hilde Fiva jobbet for Tolkebyrået i 2001, men fikk aldri utbetalt noe lønn. Hun har tapt rundt 10 000 kroner.
– Jeg måtte levere inn originale salæroppgaver signert av advokatene. Siden jeg ikke hadde tatt kopier hadde jeg ikke dokumenter som kunne bevise at jeg hadde blitt lurt. Jeg var ung og naiv, sier Fiva.
Hun frykter for kvaliteten på tolkingen Hustoft tilbyr, siden svært mange tolker ikke lenger vil ta oppdrag for henne.
– Når hun ikke får tak i kvalifiserte tolker, sender hun personer som har svært dårlige ferdigheter både i norsk og andre språk, sier Fiva. Etter hva Utrop erfarer rekrutterer Hustoft stadig nye tolker via Aetat.

Ren svindel
Leder av Norsk tolkeforening, John Richard Stokbak Sciaba, kjenner svært mange tolker som ikke har fått pengene sine av Edith Hustfoft.
– Av de 30-40 tolkene jeg har snakket med som har jobbet for Edith Hustfoft, er det bare én som har fått pengene sine uten problemer. De øvrige har stort sett ikke fått penger, eller bare noe av dem. En fikk betaling etter å ha sagt at vedkommende ville avsløre forretningsmetodene hennes for oppdragsgiverne, sier Stokbak Sciaba.
Han advarer på det sterkeste både tolker og tolkebrukere mot Edith Hustoft.
– Hun har unnlatt å betale tolker i mange år. Mitt inntrykk er at det dreier seg om ren svindelvirksomhet. Hun utnytter det faktum at folk flest, og innvandrere spesielt, har en høy terskel for å gå til sak. Ett av hennes ofre fortalte meg at Edith Hustoft hadde sagt at ”det er ingen vits for deg å gå til politiet, du er frilanser, og de vil ikke tro på deg uansett”. Hun må ha tjent gode penger på dette, sier John Richard Stokbak Sciaba.

Sak for Økokrim
Han oppfordrer de som har blitt svindlet om å gå sammen om en felles anmeldelse, slik at dette kan bli en sak for Økokrim. Det er også mulig at tolkeforeningen kommer til å be om et møte med Økokrim for å fortelle hvilke inntrykk de har av Hustoft sin forretningsvirksomhet. Stokbak Sciaba tror Edith Hustoft startet Tårnet tolke- og translatørtjenester for å unngå betalingsansvar.
– Det er en velkjent metode blant svindlere å starte opp nye firmaer for å unngå å betale gjeld. Meg bekjent er dette det tredje tolkebyrået Hustoft er involvert i. Når en person starter opp nye firma innen samme bransje gjentatte ganger bør varselklokkene ringe. Jeg tror hun mener det vil være enklere å lure nye tolker med nytt firma, og at hun vil unngå det dårlige ryktet Tolkebyrået begynte å få.

Kan holde på
– Hva synes du om forklaringen hennes i retten om at manglende utbetalinger skyldes interne regnskapsproblemer?
– Det tror jeg ikke noe på. Mitt inntrykk er at Edith Hustoft driver med ren svindel, og svindlere har alltid en eller flere unnskyldninger på lager. Jeg tror Edith Hustoft har funnet ut at det er mer lønnsomt å ikke betale tolkene enn å betale dem, siden de færreste går til sak og kravene foreldes. Så lenge det ikke blir reist straffesak mot henne kan hun i prinsippet holde på så lenge hun ønsker, sier lederen for tolkeforeningen John Richard Stokbak Sciaba.
Utrop har vært i kontakt med Edith Hustoft, men hun ønsker ikke å gi noen kommentarer.