– Største epidemien i verdenshistorien

Enkelte befolkningsgrupper er særlig utsatt for type 2 diabetes. Nå frykter forskere at hele folkeslag kan utryddes på grunn av sykdommen.

Enkelte innfødte befolkningsgrupper i Asia, Nord- og Sør-Amerika og landene i Stillehavet er særlig sårbare for type 2 diabetes, skriver den danske avisa Politiken.
– De har gener som gjør diabetes mer skadelig, og de er derfor mer utsatte for at utvikle alvorlige komplikasjoner i forbindelse med sykdommen, sier formann for Den Internasjonale Stiftelsen for Diabetes, professor Martin Silink, som holdt foredrag under en konferanse i Melbourne, der diabeteseksperter kom fra fjern og nær for å diskutere det økende problemet.
Seks prosent, eller 230 millioner, av den voksne befolkningen i verden har type 2 diabetes. Ifølge Reuters er sykdommen særlig utbredt i utviklingsland og blant urbefolkninger.
Før andre verdenskrig var diabetes 2 en ukjent sykdom i stillehavsområdene, men nå har landene i området verdens hyppigste forekomster av sykdommen.

Befolkningsgrupper kan dø ut
I Stillehavslandet Nauru har 30 prosent av innbyggerne over 20 år sykdommen. Tallet er høyere blant landets eldre aldersgrupper. Her har hele 50 prosent av de over 35 år type 2 diabetes.
Liknende tall finner man blant USAs og Canadas innfødte, der 25 til 50 prosent av de innfødte er syke. Det samme alarmerende tallet gjelder også for Australias innfødte, aboriginerne.
Situasjonen er nå så ille at det kan ende med at ”noen av våre mest verdifulle innfødte vil kunne dø ut”, sa konferansens vert, Paul Zimmet.

Krever FN-resolusjon
Den Internasjonale Stiftelsen for Diabetes presser nå for en resolusjon fra FN som skal få regjeringer til å oppmuntre sine innbyggere til en mer aktiv livsstil og sunnere kost.
– Det skjer et dødsfall hvert tiende sekund som følge av diabetes, og en amputasjon som følge av sykdommen hvert 30.sekund. Vi har her å gjøre med den største epidemien i verdenshistorien, sa Silink.

Diabetes type 2
• Kalles ofte for ikke-insulinkrevende diabetes
• Betacellene er intakt og produserer insulin, men musklene reagerer tregt på insulinet.
• Kroppen produserer selv insulin, men opptaket er tregt og effekten redusert.
• Cirka 200.000 nordmenn har denne lidelsen.
• Det var ca. 120 millioner mennesker med diabetes 2 i 1997.
• Man forventer å ha 31 millioner mennesker med type 2 i Europa i 2010.
• Det er størst vekst av diabetes 2 i U-landene.
• Det er mindre prosentandel type 2 i Norden, i forhold til type 1 diabetes.
• Oppstår oftest hos middelaldrende (40 år), men også yngre rammes.
• Type 2 kan effektivt forebygges. Trim reduserer risikoen for å få type 2 med 30 prosent
• Trim, diett og muligens medisiner utgjør behandlingsformene.
• Tabletter med sulfonylurin bidrar til å senke blodsukkeret og øke insulinproduksjonen.
• Injeksjoner med insulin kan bli nødvendig.

(kilde: www.trim.no)