Thailand: Bedre kunnskap om klimaendringer etterlyses

Hvordan skal man kunne håndtere klimaendringer uten de nødvendige kunnskapene? Hvordan planlegge de mest effektive tilpasningene når man ikke vet noe særlig om hva man skal være klare for å tilpasse seg?

Deputy director-general Pornthip Puncharoen i den thailandske regjeringen sier at selv om Thailand slipper ut relativt små mengder drivhusgasser, må Thailand fokusere mer på kontroll av utslippene og lære mer om effektene av klimaendringene.

Fremtidens forbruk
Slike spørsmål er ikke spesielle for Thailand. Over alt i verden utdannes hele kull med elever med den ikke uttalte forutsetningen om at framtiden kommer til å være omtrent som nå, bare med mer og mer sofistikert forbruk. Men den forutsetningen er feil – såpass vet vi, selv om vi ikke kan si med sikkerhet hvordan det kommer til å bli.

Thailands rolle
Thailand, som andre land, må finne måter å hjelpe folk til å tilpasse seg økende temperaturer, forberede seg på nye former for epidemier, mer malaria og dengue feber, og å redusere forurensningen. Klimaendringene vil påvirke helse, matsikkerhet, og miljøet generelt. Dr Kansri Boonprakob minner om at med flere flommer vil man også få flere tilfeller av smitte av mat og drikkevann, og flere tilfeller av sykdommer som diaré.
”Thailand må se hvor viktig dette er og handle raskt, finne måter for å tilpasse seg de økende temperaturene” , sa Kansri. Hun etterlyste samtidig forskning på hvordan den thailandske regjeringen kan redusere drivhusutslippene.

Egentenkning
Hun mener at det er svært viktig at de thailandske myndighetene må lære å håndtere klimaendringene, og ikke bare henvise til Kyoto-avtalens Clean Development Mechanism. De hjelper bare små grupper, mener hun. Det er uansett viktig at større grupper skoleres, dersom klimaendringene skal kunne takles på beste måte