Fatima Jibrell

0
Fatima Jibrell er en somalisk miljø- og klimaaktivist og leder av Horn of Africa Relief and Development Organization. Hun arbeider for å oppmuntre befolkningen i Somalia og andre deler av verden til å ta vare på miljøet for kommende generasjoner.

”Bare 0,2 % av utslippene”

0
Klimaendringer er et globalt fenomen. Norge, for eksempel, skal ha så ubetydelige drivhusgassutslipp at det ikke er verdt å satse skikkelig på å redusere egne utslipp. Andre land har brukt det samme argumentet.

Begrepet vestlig er nyttig til statistisk bruk

Khazaleh er uenig med de som deler verden i en “vestlig” og en “ikke-vestlig” del. Hans hovedankepunkt er at i “Vesten” regnes demokrati som et vestlig ideal, noe som skiller “Vesten” fra resten. Dette skal jeg ikke kommentere nærmere her.

Mer egoisme for bedre miljø

0
-Skriv en spalte om økologi, klimakrise og miljø, sa sjefen, og jeg kjente lammelsen sige på. Ånden var nok mer enn villig, det er heller kjødets skrøpelighet som gjør jordens forestående kollaps til et uhåndterlig tema.

Ikke typisk pakistansk med etablering før de 30

0
Jeg har nettopp lest Noshin Saghir sin artikkel Typisk Pakistansk i tredje utgave av Utrop.

Død før pensjonsalderen

0
Så har det skjedd igjen. Enda en kvinne vi kjenner har dødd før hun nådde pensjonsalderen, og etterlatt sine nærmeste i sjokktilstand over hvor raskt deres kjære ble tatt fra dem.

Å tenke det utenkelige

Klimaendringer betyr at “business as usual” er passé. Det betyr at tilvant økonomisk vekst er passé. Imidlertid lever politikken videre innenfor økonomisk vekst og business as usual.

Thailand: Bedre kunnskap om klimaendringer etterlyses

0
Hvordan skal man kunne håndtere klimaendringer uten de nødvendige kunnskapene? Hvordan planlegge de mest effektive tilpasningene når man ikke vet noe særlig om hva man skal være klare for å tilpasse seg?

De økologiske indianerne

Indianerne i Nord-Amerika har lenge blitt ansett for å være mer økologiske enn folk fra vestlige kulturer. De har blitt sitert som å snakke i naturmetaforer. Da den hvite mann truet deres levevis, la de ofte vekt på hvordan de vestlige innvandrerne forpestet luften, ødela skogene og forurenset elvene.

Flom over Ørkenens Brud

0
Den syriske byen Palmyra har vært utsatt for ekstremvær i form av store mengder med regn. Dette har resultert i flom som på det høyeste har vært opp i tre meter.