Likhet for loven

0
Tatere, Obiora og rumenere som tigger i Oslo gater i dag. Hva er felles for alle disse tre? Alle disse tre er ofre for statlige overgrep i ulike former. I Norge finnes det massegrav. Det finnes dokumentasjon på norske myndigheter som tillot lobotomering, tvangssterilisering og medisinske eksperimenter.

Finnes det kulturer?

0
Mens rasister tror at det ikke kommer noe godt av når “forskjellige kulturer” møtes, så tror multikulturalister at “andre kulturer” er en “berikelse”. Men begge argumenter er egentlig like rasistiske.

På tide med en modernisering?

0
Russetiden er med på å forsterke de forskjellene i drikkemønster som allerede finnes mellom norske ungdommer og innvandrerungdom, mener forsker Jon-Håkon Schultz. Det har han muligvis rett i.

Shalini Arulanandam

0
Shalini Arulanandam mener det er viktig at kampen mot tvangsekteskap må føres på en slik måte at den ikke rammer de som gifter seg av kjærlighet.

Ha et åpent sinn

0
Shazia Hussain skriver i et debattinnlegg i utgave nr 8 av Utrop at mine artikler i spalten Typisk pakistansk ”bærer preg av å være ensidige og at det kun kommer frem det negative”.

Natachas to liv

0
De siste ti årene har den økte andelen utenlandske kvinner i prostitusjon i Norge forandret både hvordan prostitusjonsmarkedene ser ut og hvordan den offentlige debatten om prostitusjon foregår. Men gjør migrasjon noe med håndteringen av selve prostitusjonen i kvinners liv?

Jens og Siv – for billig avlat

0
Framtiden i våre hender. De fattigste landene lider mest under klimaendringene, men de har verken bidratt med utslipp av betydning eller tjent seg rike på dem. Det har Norge.

Nye stemmer i det offentlige rom

0
- Hør på meg for faen Ambreen Pervez, leder i Pakistansk Stundentersamfunn, etterlyser mer mangfold i det offentlige rom. Hun er med i prosjektet EtNorden. Prosjektet har som mål å gi etnisk minoritetsungdom verktøy til å bidra med egne stemmer i den offentlige debatten.

Voldsbølgen i England

0
Gjengvold i England viser klasseskiller som går gjennom og på tvers av etnisitet.

Globalisert nød, nasjonalisert tigging

0
Hvem vil du helst gi penger til: En rumener som bruker dem på barnas skolegang, eller en nordmann som bruker dem på heroin?