Likhet for loven

0
Tatere, Obiora og rumenere som tigger i Oslo gater i dag. Hva er felles for alle disse tre? Alle disse tre er ofre for statlige overgrep i ulike former. I Norge finnes det massegrav. Det finnes dokumentasjon på norske myndigheter som tillot lobotomering, tvangssterilisering og medisinske eksperimenter.

På tide med en modernisering?

0
Russetiden er med på å forsterke de forskjellene i drikkemønster som allerede finnes mellom norske ungdommer og innvandrerungdom, mener forsker Jon-Håkon Schultz. Det har han muligvis rett i.

Shalini Arulanandam

0
Shalini Arulanandam mener det er viktig at kampen mot tvangsekteskap må føres på en slik måte at den ikke rammer de som gifter seg av kjærlighet.

Ha et åpent sinn

0
Shazia Hussain skriver i et debattinnlegg i utgave nr 8 av Utrop at mine artikler i spalten Typisk pakistansk ”bærer preg av å være ensidige og at det kun kommer frem det negative”.

Natachas to liv

0
De siste ti årene har den økte andelen utenlandske kvinner i prostitusjon i Norge forandret både hvordan prostitusjonsmarkedene ser ut og hvordan den offentlige debatten om prostitusjon foregår. Men gjør migrasjon noe med håndteringen av selve prostitusjonen i kvinners liv?

Jens og Siv – for billig avlat

0
Framtiden i våre hender. De fattigste landene lider mest under klimaendringene, men de har verken bidratt med utslipp av betydning eller tjent seg rike på dem. Det har Norge.

Nye stemmer i det offentlige rom

0
- Hør på meg for faen Ambreen Pervez, leder i Pakistansk Stundentersamfunn, etterlyser mer mangfold i det offentlige rom. Hun er med i prosjektet EtNorden. Prosjektet har som mål å gi etnisk minoritetsungdom verktøy til å bidra med egne stemmer i den offentlige debatten.

Voldsbølgen i England

0
Gjengvold i England viser klasseskiller som går gjennom og på tvers av etnisitet.

Globalisert nød, nasjonalisert tigging

0
Hvem vil du helst gi penger til: En rumener som bruker dem på barnas skolegang, eller en nordmann som bruker dem på heroin?