Historien om Taterne skal frem!

Jeg var i flere år nestleder i det som da het Romanifolkets Landsforening RFL. Foreningen skiftet senere navn til Taternes Landsforening. TL. Jeg er her så hjertens enig med styreleder i TL Holger Gustavsen slik Utrop nummer 9 siterte ham. Grunnen til at jeg engasjerte meg i dette arbeidet var at etter å ha skrevet til Riksarkivet og fått tilsendt ca. 600 A4 sider med dokumenter om mine nærmeste forfedre.

Den norske debatten om integrering

Etter 11. september 2001 har amerikansk utenrikspolitikk vært dominert av Samuel Huntingtons tese om sivilisasjonskonflikt, der islam utpekes som Vestens nye fiende. Ideen om kulturkamp mellom Vesten og islam er sentral også i europeiske lands integreringsdebatt.

Frisk pust fra ex-muslimer

0
I dagens flerkulturelle samfunn er mangfold en grunnverdi. Reel integrering betyr også at man bør respektere at ulike grupper har ulik religion og tilhørighet. Kulturell annerledeshet burde ikke spille negativt inn på politisk likhet.

Matematikkens mester

0
Årets Abelprisvinner har kommet opp med teorien som kan få unge studenter til å rødme av beundring. En skulle kanskje trodd at mesteren i sannsynlighetsberegning er en storgambler. Men Srinivasa S.R. Varadhan vet bedre.

Mazen Bandoleros

0
Den unge talentfulle musikeren og gitarlæreren rømte fra landet sitt på grunn av regimet der, var en stund i Jordan for å lære barn hvordan man stemmer gitaren, fløy til drømmelandet Spania for å lære mer om flamenco, og flyttet til flere land før han endelig landet i Norge.

Den gamle solidariteten

Den 2. februar hadde Morgenbladet et oppslag om ”Den nye målstriden”. Spesielt hevdes det fra likestillings- og diskrimineringsombudet at nynorsk står i veien for integreringen av minoritetene og at krav om nynorskkompetanse er årsaken til at folk med innvandrer og minoritetsbakgrunn ikke får jobb i det offentlige. For noe tøv!

Respekt for minoriteter!

0
Ingen i et demokratisk samfunn skal være redd for å ytre seg. Angrepet på Kadra har forståelig nok skapt sterke reaksjoner. Det setter samtidig søkelyset på kvinnesynet i Islam. Selvsagt kan kvinnesynet i Islam og andre religioner diskuteres, og det bør være takhøyde for det.

Kultur som konfliktløser?

0
To religioner, vidt forskjellige språk, og en politisk situasjon som splitter befolkningen både på og utenfor øya. Det er mange elementer som skaper kommunikasjonssvikt mellom tamiler og singalesere både i hjem- og utlandet, og selv i Norge gjennomføres det tiltak for å øke kontakten mellom srilankere. Har det noen hensikt?

Livene deres blir teater

0
Det blir intimt og vakkert når kvinner som har bosatt seg i Norge på grunn av kjærligheten dramatiserer historiene sine fra teaterscenen.

På jobb for traumatiserte migranter

0
- Barn i en flukt eller krigssituasjon kan utvikle traumer som fortsetter å ramme dem i flere år fremover. Utrop har snakket med en psykiatrisk spesialist på traumatiserte migranter.