Frisk pust fra ex-muslimer

I dagens flerkulturelle samfunn er mangfold en grunnverdi. Reel integrering betyr også at man bør respektere at ulike grupper har ulik religion og tilhørighet. Kulturell annerledeshet burde ikke spille negativt inn på politisk likhet.

Man bør ha rett til prioritere ut fra ens egen kultur, så lenge denne ikke truer individets rettigheter og frihet. Vårt samfunn gir også mulighet for nytenkning i forhold til tradisjoner. Utrop bringer i dette nummeret saken om en ny organisasjon for folk som har meldt seg ut av den muslimske tro. ”Sentralrådet for ex-muslimenes organisasjon” ble lansert fredag den 25.mai i Stockholm. Organisasjonen ønsker å vise at tilhørighet til en bestemt religion kan utfordres.

Initiativtakerne hevder at organisasjonen er til for dem som har flyktet fra politisk islam og terrorisme. De har fått nok av å bli assosiert med en religion bare fordi de kommer fra et bestemt område i verden.

Midtøsten har opp gjennom historien vært en region med et mangfold av religioner som har eksistert side om side. Det er uten tvil på sin plass å understreke at Islam ikke har noen selvskreven posisjon selv om man tilfeldigvis er fra Midtøsten.

Det kan ikke gjentas ofte nok at man har frihet til religion og tro i et moderne samfunn. Organisasjonen for Ex-muslimer er et friskt pust, i og med at den viser at det faktisk er mulig å bryte ut av Islam hvis man har kommet til at det er det klokeste valget. Denne typen valg må respekteres likeså mye som å være troende. Faktisk er verdsettelsen av det sekulære også et trosspørsmål.

Samtidig er det en fare for at organisasjonen kan virke litt uforsonlig og offensiv i sin måte å presentere seg selv på. Utrops utsending spurte nettopp om dette, og fikk til svar at mange minoriteter setter pris på organisasjonen. Likevel bør man være forsiktig når man setter likhetstegn mellom politiske regimer på sentralt plan og religiøse tilhørere. Det er ikke gitt at en religion har en iboende tendens til å være umoderne, slik Ex-muslimene hevder.

I dag finnes det mange forskjellige stemmer innenfor Islam, og det har det faktisk gjort i mange hundre år. Derfor er organisasjonen for Ex-muslimer mest av alt en ytring overfor de av majoriteten som definerer etniske grupper på en snever måte.