Helhetlig og globalt perspektiv på tvangsekteskap

0
Denne utgaven av Utrop handler om likestilling. Tvangsekteskap, omskjæring og vold mot kvinner kan være resultat av mentalitet hentet fra patriarkalske samfunn hvor mannen har overtaket på kvinnen.

Ønsker kjærlighetskurs i hele landet

0
Å ta vare på parforholdet samtidig som man tilpasser seg en ny virkelighet, kan være en utfordring. Nå kan et forsker-godkjent samlivskurs med gode resultater fra Oslo bli landsdekkende.

Tshawe Baqwa

0
Tshawe Baqwa vant i programmet “Skal vi danse” sammen med partneren Maria Sandvik.

Hijab i Irak

0
– Maman, hvorfor er damene drept? – Hva snakker du om, Atoosa? – Du fortalte tante over telefonen at noen og førti damer var drept. Jeg...

Til døden skiller oss ad

0
Det er stadig flere skilsmisser blant pakistanere. Men den negative holdningen i det pakistanske samfunnet til skilte kvinner har ikke endret seg nevneverdig.

Likestilt

0
Likestilling er et vanskelig tema. Og hver gang likestillingsdebatten raser, undrer jeg: hvordan vet vi at nå(!) er Norge likestilt?

Håp om likestilling i tradisjonelle religioner

0
Temaet likestilling går igjen i dette nummeret av Utrop. De siste årene har likestilling mellom kjønnene innad i en del religioner blitt et tema som opptar mange. På bakgrunn av den økende muslimske befolkningen i flere land har ikke-muslimer gjort forsøk på å forstå kjønnsroller og likestilling i islam.

Ansikt i fokus: Soldat Nima i den hurtige reaksjonsstyrken (QRF)

0
På vakt i Afghanistan, utstyrt med pistoler og skuddsikre vester: Blant disse soldatene er Nima i den hurtige reaksjonsstyrken (QRF). Men språket er hans viktigste våpen.

Barn som lever i skjul uten oppholdstillatelse

0
Aftenposten har den senere tid rettet fokus mot barn som lever i skjul uten oppholdstillatelse i Norge. Disse er i en meget vanskelig situasjon.

Nøyaktig 6 år siden, da jeg ble “terrorist”

0
Det sies at verden har forandret seg etter den 11. september 2001. Allerede fredag 5. oktober 2001 ble en historisk dag for norsk rettssystem: Da vedtok den daværende regjeringen en «provisorisk anordning» som ga politiet adgang til å fryse bankkonti på mistanke.